Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego „Uwaga jeże” przy ul. Miętowej. – BO Gdynia

Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego „Uwaga jeże” przy ul. Miętowej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego „Uwaga jeże” przy ul. Miętowej.

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Gabriela Czaplewska

E-mail: gabriel.a@gazeta.pl

Telefon: 501501845

ID projektu:

2019/87

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Wjazd na osiedle

Opis:

Projekt zakłada umieszczenie przy ul. Mietowej (wjazd na osiedle), gdzie corocznie ginie ich duża populacja, ostrzegawego znaku drogowego „Uwaga na jeże”. Jeże w Polsce objęte są ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej (wg §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r.)

Szacunkowa łączna wartość projektu

1182 zł

Załączniki