Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ul. Władysława IV – BO Gdynia

Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ul. Władysława IV

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ul. Władysława IV

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: henryk.mazur@wp.pl

Telefon: 600-213-039

ID projektu:

2020/45

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

ul. Władysława IV 50

Opis:

Realizacja projektu polega na ustawieniu lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ul. Władysława IV vis a vis wyjazdu z budynku przy ul. Władysława IV 50. Wyjazd ten jest jedyną drogą dojazdową do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 15 oraz Przedszkola nr 51 przy ul. Władysława IV 52.
Na ul. Władysława IV jest bardzo duże natężenie ruchu, praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Kierowcy w tym miejscu notorycznie łamią przepisy ruchu drogowego. Wyjazd z posesji jest bardzo utrudniony, z uwagi na pojazdy parkujące wzdłuż jezdni z lewej strony, które ograniczają widoczność przy wyjeździe w stopniu znacznym, co stwarza bardzo realną możliwość kolizji. Wychodząc naprzeciw obawom zgłaszanym przez zmotoryzowaną część mieszkańców dzielnicy uzasadnione wydaje się być ograniczenie niebezpieczeństwa poprzez ustawienie lustra drogowego.
Mapka sytuacyjna oraz zdjęcie z pozycji wyjeżdżającego z posesji w załączeniu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

1747 zł

Załączniki