Ustanowienie radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Rdestowej – BO Gdynia

Ustanowienie radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Rdestowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ustanowienie radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Rdestowej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2018/220

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

ulica Rdestowa, przed skrzyżowaniem z ulicą Sojową, patrząc od strony Chwaszczyna

Opis:

Projekt polega na umiejscowieniu radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Rdestowej . Ograniczenie prędkości na tej ulicy to 50km/h, Kierowcy jadący od strony giełdy/Chwaszczyna niejednokrotnie przekraczają to ograniczenie oraz nie ustępują pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, powodując zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Proponowane umiejscowienie wyświetlacza – przed skrzyżowaniem z ulicą Sojową. Zaraz za tym skrzyżowaniem znajdują się newralgiczne przejścia dla pieszych, na których widoczność pieszych jest ograniczona. Zarówno po jednej jak i po drugiej stronie ulicy Rdestowej znajdują się szkoły, przedszkola oraz przystanki komunikacji miejskiej. Wielokrotnie na tym odcinku miały miejsce kolizje oraz wypadki. Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim pieszych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

5000 zł

Załączniki