Usprawnienia rowerowe na Unruga – połączenie z Podgórską, wyniesiony przejazd i przejście przy Przedszkolu nr 29, dojazd rowerem do SP 39, nowe stojaki, poprawa geometrii – BO Gdynia

Usprawnienia rowerowe na Unruga – połączenie z Podgórską, wyniesiony przejazd i przejście przy Przedszkolu nr 29, dojazd rowerem do SP 39, nowe stojaki, poprawa geometrii

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Usprawnienia rowerowe na Unruga – połączenie z Podgórską, wyniesiony przejazd i przejście przy Przedszkolu nr 29, dojazd rowerem do SP 39, nowe stojaki, poprawa geometrii

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/OBL/0010
Dzielnica
Obłuże
Autor projektu
Wojciech Kukla
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Szereg inwestycji rowerowych przy ulicy Unruga, Podgórskiej i Boisko - m.in. budowa dróg rowerowych, wyniesionego przejazdu rowerowego, chodników, stojaków rowerowych.

Opis:

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Wspólnie rozpocznijmy działania na rzecz wygodnych połączeń rowerowych na Obłużu!

Projekt dotyczy tworzenia przyjemnej przestrzeni publicznej wzdłuż ulic na Obłużu poprzez wsparcie komunikacji rowerowej. Dzięki temu wspieramy zrównoważoną mobilność miejską – zachęcamy do poruszania się po dzielnicy na rowerze.

Zadania do realizacji w ramach projektu:

– Budowa wyniesionego przejazdu rowerowego i wyniesionego przejścia dla pieszych równoległego do ul. Unruga przez ulicę Boisko (przy Przedszkolu nr 29).
Dzięki przesunięciu przejazdu rowerowego, kierowcy będą mogli zwolnić i obserwować, czy z którejś strony nie nadjeżdża rowerzysta. Powinien się także zmniejszyć problem z zastawianiem przejazdu przejazdu rowerowego tyłem samochodu w oczekiwaniu na skręt w ul. Unruga.
Wyniesienie tego przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych odwzorowuje faktyczne pierwszeństwo rowerzystów oraz pieszych przed kierowcami skręcającymi w drogę poprzeczną oraz wyjeżdżającymi z drogi podporządkowanej, dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.

– Budowa przejazdu rowerowego w poprzek ul. Unruga na skrzyżowaniu Unruga/Boisko/Podgórska i włączenie drogi rowerowej w ul. Podgórską, a także zbudowanie chodnika w miejscu istniejącego przedeptu (między przejściem dla pieszych a kioskiem); odbrukowanie fragmentu chodnika od strony jezdni przy skrzyżowaniu.
Dzięki tej inwestycji będzie można dojechać rowerem z osiedli położonych po północnej stronie ulicy Unruga na drogę rowerową po południowej stronie ulicy (między innymi bloki: Unruga 90 oraz 92, Podgórska 2 i 3). Obecnie rowerzyści muszą jeździć nielegalnie po przejściu dla pieszych albo przez sam środek ruchliwego skrzyżowania. Skorzystają także piesi, którzy nie będą musieli chodzić wydeptaną w trawniku ścieżką.

– Budowa przejazdów rowerowych w poprzek ul. Unruga przy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym Unruga/Kuśnierska oraz włączenie drogi rowerowej w ulicę prowadzącą do Szkoły Podstawowej nr 39.
Dzięki tej inwestycji będzie można dojechać rowerem z bloków i wieżowców położonych po północnej stronie ulicy Unruga na drogę rowerową po południowej stronie ulicy (między innymi bloki: Unruga 70, 74, 72, 78, 82). Będzie także możliwe legalne dojechanie rowerem do Szkoły Podstawowej albo Przychodni. Obecnie rowerzyści muszą jeździć nielegalnie po przejściu dla pieszych albo przez sam środek ruchliwego skrzyżowania, co nie jest ani komfortowe, ani bezpieczne.

– Postawienie stojaków rowerowych koło ul. Podgórskiej 1, 2, Unruga 92 i 51. Skorzystają na nich mieszkańcy okolicznych bloków mieszkalnych, którzy obecnie nie mają do dyspozycji żadnych stojaków rowerowych.

– Stworzenie nowego obszaru zieleni między drogą rowerową a jezdnią wzdłuż ul. Unruga, poprzez usunięcie niepotrzebnego betonowego zabruku – między przystankiem Kuśnierska 01 a przejściem dla pieszych przy bloku Unruga 90/45. Pojawi się tam zamiast betonu zieleń – trawa. Dzięki temu będzie przyjemniej jechać drogą rowerową obok. Zwiększy się retencja wody deszczowej oraz obniży zjawisko miejskiej wyspy ciepła.

– Przestawienie stojaka mevo na placu przy Pawilonie o ok. 1-2 metry – dzięki tej drobnej zmianie łatwiej będzie się poruszać pieszo na placu, wobec czego mniej pieszych będzie chodzić wzdłuż po drodze rowerowej.

– Remont fragmentów drogi rowerowej przy pomniku Unruga, przy skrzyżowaniu Unruga/Kuśnierska oraz Unruga/Kwiatkowskiego – poprawa geometrii drogi rowerowej, wyprostowanie łuków niezgodnych ze Standardami Rowerowymi.

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Kosztorys:
Nazwa Kwota
Unruga/Boisko/Podgórska:
1. Droga rowerowa – połączenie nowego przejazdu rowerowego przez Unruga z ul. Podgórską + projekt (48 m zmierzonego odcinka minus 7 m przejazdu rowerowego) (41 mb x 1900 zł/mb) 77 900,00 zł
2. Przejazdy rowerowe przez ul. Unruga k. Podgórskiej i przez ul. Podgórską – czerwona i biała farba (7 mb x 200 zł/mb) 1 400,00 zł
3. Chodnik do wybudowania w miejscu przedeptu (między przejściem dla pieszych a kioskiem) (24 mb x 750 zł/mb) 18 000,00 zł
4. Trawnik z siewu w miejsce usuniętej kostki w północno-zachodnim rogu skrzyżowania (21 m2 x 33 zł/m2) 693,00 zł
5. Wyniesione przejście dla pieszych + podbudowa pod wyniesiony przejazd rowerowy + odwodnienie (1 szt x 33000 zł/szt) 33 000,00 zł
6. Droga rowerowa – przebudowa i korekta przebiegu odcinka drogi rowerowej przy przecięciu z ul. Boisko + projekt (30 mb x 1900 zł/mb) 57 000,00 zł
Unruga/Kuśnierska:
7. Droga rowerowa – połączenie drogi rowerowej wzdłuż Unruga z drogą prowadzącą do SP 39 + projekt (61 m zmierzonego odcinka minus 21 m przejazdów rowerowych) (40 mb x 1900 zł/mb) 76 000,00 zł
8. Jednokierunkowa droga rowerowa – wlot od strony SP 39 w stronę ul. Kuśnierskiej + projekt (9 mb x 1525 zł/mb) 13 725,00 zł
9. Przejazdy rowerowe przez ul. Unruga k. Kuśnierskiej i przez drogę prowadzącą do SP 39 – czerwona i biała farba (21 mb x 200 zł/mb) 4 200,00 zł
10. Remont odcinka drogi rowerowej wzdłuż Unruga przy przejeździe rowerowym przez ul. Kuśnierską (likwidacja niepotrzebnych krawężników poprzecznych i wyrównanie łuku drogi rowerowej) + projekt (3 mb x 1900 zł/mb) 5 700,00 zł
11. Jednokierunkowa droga rowerowa – wlot od strony ul. Kuśnierskiej (12,2 mb x 1525 zł/mb) 18 605,00 zł
12. Projekt inżynierii ruchu dla skrzyżowania z sygnalizacją ul. Unruga/Kuśnierska (1 szt x 5000 zł/szt) 5 000,00 zł
13. Projekt elektryczny (związany z przenoszeniem masztów sygnalizacji świetlnej) – ul. Unruga/Kuśnierska (1 szt x 5000 zł/szt) 5 000,00 zł
14. Programowanie sterownika dla skrzyżowania Unruga/Kuśnierska (1 szt x 5000 zł/szt) 5 000,00 zł
15. Przeniesienie masztu niskiego sygnalizacji świetlnej (4 szt x 3000 zł/szt) 12 000,00 zł
16. Ewentualne przeniesienie skrzynki teletechnicznej w pasie rozdziału jezdni ul. Unruga (1 szt x 3000 zł/szt) 3 000,00 zł
17. Projekt organizacji ruchu (2 skrzyżowania – Unruga/Kuśnierska i Unruga/Boisko) (2 szt x 3000 zł/szt) 6 000,00 zł
18. Nowe maszty niskie sygnalizacji dla rowerzystów (2 szt x 5000 zł/szt) 10 000,00 zł
19. Nowe cztery pętle rowerowe do automatycznej detekcji rowerzystów (1 całość x 5500 zł/całość) 5 500,00 zł
20. Przeniesienie dwóch kratek odwodnienia (2 szt x 1000 zł/szt) 2 000,00 zł
Pozostałe:
21. Przesunięcie stojaku mevo przy pawilonie Unruga 39 na południe o ok. 2 m (1 szt x 400 zł/szt) 400,00 zł
22. Remont drogi rowerowej koło pomnika Unruga (35 m2) (18 mb x 1900 zł/mb) 34 200,00 zł
23. Usunięcie kostki i asfaltu – między drogą rowerową a jezdnią – od pomnika Unruga do przejścia dla pieszych przy bloku Unruga 45/90 (267 m2 x 30 zł/m2) 8 010,00 zł
24. Trawnik z siewu w miejsce usuniętej kostki (267 m2 x 33 zł/m2) 8 811,00 zł
25. Ustawienie słupków na skrzyżowaniu przy ul. Podgórskiej 1 – po północno-zachodniej (8 szt), południowo-zachodniej (9 szt.) i północno-wschodniej (3 szt) stronie skrzyżowania (20 szt x 213 zł/szt) 4 260,00 zł
26. Ustawienie stojaków rowerowych koło skrzyżowania przy ul. Podgórskiej 1 – po północno-zachodniej stronie skrzyżowania (2 szt x 2000 zł/szt) 4 000,00 zł
27. Ustawienie stojaków rowerowych koło bloków: Unruga 92 (2 szt), Podgórska 2 (4 szt), Unruga 51 (2 szt) + geokrata pod stojakami rowerowymi (8 szt x 2250 zł/szt) 18 000,00 zł
28. Remont drogi rowerowej wzdłuż Unruga koło skrzyżowania Unruga/Kwiatkowskiego (19 m2) + projekt (9,5 mb x 1900 zł/mb) 18 050,00 zł
29. Rezerwa na zwiększenie kosztów projektu (1 szt x 12068 zł/szt) 12 068,00 zł

SUMA: 467 522 zł
Limit dla dzielnicy Obłuże dla projektów dużych: 467 522 zł

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Realizacja wszystkich zadań (wymienione w szczegółowym opisie)467522 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

467522 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki