Usprawnienia rowerowe na ul. Unruga – nowe przejazdy rowerowe, wyprostowanie niebezpiecznych łuków, lepsza widoczność, poprawa nawierzchni, wiata rowerowa – BO Gdynia

Usprawnienia rowerowe na ul. Unruga – nowe przejazdy rowerowe, wyprostowanie niebezpiecznych łuków, lepsza widoczność, poprawa nawierzchni, wiata rowerowa

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Usprawnienia rowerowe na ul. Unruga – nowe przejazdy rowerowe, wyprostowanie niebezpiecznych łuków, lepsza widoczność, poprawa nawierzchni, wiata rowerowa

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Obłuże
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Usprawnienia rowerowe dotyczą skrzyżowania ul. Unruga z ulicami: Podgórską/Boisko. Nowy teren zieleni powstanie wzdłuż ul. Unruga po południowej stronie ulicy, między drogą rowerową a jezdnią, koło ul. Unruga 41-45.

Opis:

Projekt dotyczy tworzenia przyjemnej przestrzeni publicznej wzdłuż ulic na Obłużu poprzez wsparcie komunikacji rowerowej. Dzięki temu wspieramy zrównoważoną mobilność miejską – zachęcamy do poruszania się po dzielnicy pieszo oraz na rowerze.

Co zakłada ten projekt?

– Budowa wyniesionego przejazdu rowerowego i wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Unruga przez ulicę Boisko (przy Przedszkolu nr 29).
Przejazd rowerowy będzie przesunięty w stronę osi jezdni ulicy Unruga, dzięki czemu poprawi się widoczność rowerzystów jadących od strony Pogórza – do tej pory zasłoniętych przez żywopłot otaczający Przedszkole. Kierowcy jadący od strony osiedla Nawigator nie widzą nadjeżdżających rowerzystów, przez co już były w tym miejscu wypadki z udziałem rowerzystów. Dzięki przesunięciu przejazdu rowerowego, kierowcy będą mogli bliżej podjechać i obserwować, czy z którejś strony nie nadjeżdża rowerzysta. Miejsce dla samochodów oczekujących na skręt w ul. Unruga będzie między przejściem dla pieszych a przejazdem rowerowym.
Z kolei wyniesienie tego przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych odwzorowuje faktyczne pierwszeństwo rowerzystów przed kierowcami skręcającymi w drogę poprzeczną oraz wyjeżdżającymi z drogi podporządkowanej, dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów.
Na przesunięciu przejazdu rowerowego skorzystają też piesi – lepiej zostanie zorganizowany chodnik przy przystanku Podgórska w stronę centrum (chodnik będzie bliżej drzew niż droga rowerowa – zamiast niewygodnego przedeptu po ziemi będzie wygodny chodnik).

– Budowa przejazdu rowerowego w poprzek ul. Unruga na skrzyżowaniu Unruga/Boisko/Podgórska wraz z łącznikiem rowerowym do ulicy Podgórskiej. Pojawi się też obszar trawnika od strony jezdni.
Dzięki tej inwestycji będzie można dojechać rowerem z osiedli położonych po północnej stronie ulicy Unruga na drogę rowerową po południowej stronie ulicy (między innymi bloki: Unruga 90 oraz 92, Podgórska 2 i 3). Obecnie rowerzyści muszą jeździć nielegalnie po przejściu dla pieszych albo przez sam środek skrzyżowania.

– Postawienie wiaty rowerowej koło ul. Podgórskiej 1. Do tej wiaty będą mieli bardzo blisko mieszkańcy przynajmniej czterech bloków mieszkalnych (Unruga 90, 92, Podgórska 2, 3), dość blisko mieszkańcy bloków Podgórska 5 i wieżowców Podgórska 7, 9, 11.

– Stworzenie nowego obszaru zieleni między drogą rowerową a jezdnią wzdłuż ul. Unruga, poprzez usunięcie niepotrzebnego betonowego zabruku – między przystankiem Kuśnierska (od granicy działki nr 404) a przejściem dla pieszych przy bloku Unruga 90. Pojawi się tam zamiast betonu zieleń – trawa. Dzięki temu będzie przyjemniej iść obok chodnikiem lub jechać drogą rowerową. Zwiększy się retencja wody deszczowej oraz obniży zjawisko miejskiej wyspy ciepła.

Niestety musiałem wykreślić z projektu decyzją urzędników większość zadań związanych z zielenią, w tym nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Boisko – a także sporą część zakresu rowerowego (w tym przejazdu rowerowego przez Unruga koło ul. Kuśnierskiej i poprawienia łuków koło Kuśnierskiej i Estakady). Tym niemniej warto wybrać ten projekt, żeby pokazać, że potrzebujemy więcej zieleni i więcej przestrzeni publicznej o wysokiej jakości na Obłużu! 🙂

Kalkulacja kosztów:

Budowa odcinków dróg rowerowych z asfaltu – w tym przejazdu rowerowego przez ul. Boisko (66 m x 1500 zł/mb) 99000
Wymalowanie przejazdów rowerowych czerwoną farbą (122,5 m2 (7+6 m długości x 2,5 m szerokości), 106,42 zł za m2 farby czerwonej 1383
Wymalowanie oznakowania przejazdów rowerowych białą farbą (6+7+6 mb x 0,5 m2/mb * 93,35 zł/m2) 887
Podbudowa pod wyniesiony przejazd rowerowy; wyniesione przejście dla pieszych; wyniesione najazdy dla samochodów i wyniesiony obszar między przejściem dla pieszych a przejazdem rowerowym (ciągły odcinek drogi rowerowej liczony osobno w ramach pkt 1.) 30000
Wymiana chodnika/dostosowanie pochylenia chodnika po obu stronach wyniesionego przejścia dla pieszych do wysokości wyniesionego przejścia dla pieszych – połączenie chodnika z wyniesionym przejściem bez różnicy poziomów i bez krawężników (37 m2 + 21 m2) * 415 zł/m2 24070
Wymalowanie białą farbą: P-25 próg zwalniający po obu stronach wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego + P-9 ustąp pierwszeństwa przed przejazdem rowerowym + P-10 przejście dla pieszych + P-14 linia warunkowego zatrzymania przed przejściem dla pieszych + 3 przejścia dla pieszych P-10 przez drogi rowerowe ((20 mb x 0,232 m2/mb + 4 mb x 0,2625 m2/mb + 6 m x 4 s x 0,5 m2/mb s + 3 mb x 0,375 m2/mb + 2 m x 3 s x 0,5 m2/mb) x 93,35 zł/m2) 2036
Nowe znaki pionowe duże (4x „przejście z przejazdem rowerowym”) – 4x tarcza znaku drogowego + montaż (6x 526 zł/szt) + demontaż istniejących 4 znaków „przejście dla pieszych” 2104
Nowe znaki pionowe w wersji mini (2 szt. – C-13/C-16 – ciąg pieszo-rowerowy, znak dzielony pionowo (po północnej stronie przejazdu rowerowego przez ul. Unruga, przymocowany do latarni, oraz od strony ul. Podgórskiej, przymocowany do latarni); 1 szt. – droga rowerowa jednokierunkowa (na wlocie od strony Podgórskiej); 1 szt. – droga rowerowa jednokierunkowa – zakaz wjazdu (po drugiej stronie jednokierunkowego wlotu od ul. Podgórskiej)) – 4x tarcza znaku drogowego + montaż + 2 x słupek stalowy do montażu znaków i luster drogowych z montażem: 4x 526 zł/szt + 2x 393 zł 2890
Usunięcie i utylizacja kostki kamiennej pod nowy trawnik (między drogą rowerową na ul. Unruga a jezdnią ul. Unruga oraz po północnej stronie Unruga koło ul. Podgórskiej) – 127+16 m2 x 30 zł/m2 4290
Stworzenie trawnika w miejsce usuniętej kostki – nowy trawnik z siewu (na płaskim terenie) + częściowa wymiana ziemi: 127+16 m2 x 30 zł/m2 4290
Obrzeża wokół nowego obszaru zieleni po południowej stronie ul. Unruga: 50 zł/mb x 98 mb (obrzeża po stronie północnej ul. Unruga liczone w ramach chodników/dróg rowerowych) 4900
Pielęgnacja 3-letnia zieleni 1287
Budowa wiaty rowerowej przy ul. Podgórskiej 1 60000
Nowy chodnik koło nowej wiaty rowerowej przy ul. Podgórskiej 1 (32 m2 x 415 zł/m2) i koło przejścia przy Unruga 90 13280
Krawężnik wokół nowego chodnika przy Podgórskiej 1 (obniżony do poziomu jezdni) – 21 mb x 162 zł/mb 3402
Słupki zapewniające widoczność przy skrzyżowaniu koło Podgórskiej 1 (29 szt x 213 zł/szt) 6177
Projekt odwodnienia wyniesionego przejścia i przejazdu przez ul. Boisko (10% kosztu) 3000
Projekt budowlany (10 procent wartości prac budowlanych z wyjątkiem tych, których projekt jest wliczony w cenę, czyli dróg rowerowych, oraz z wyjątkiem oznakowania poziomego oraz pielęgnacji zieleni) 15540
Projekt organizacji ruchu (20 procent wartości oznakowania poziomego oraz pionowego oraz elementów BRD) 3096

Szacunkowa łączna wartość projektu

281632 zł

Załączniki