Usprawnienia rowerowe na ul. Unruga i Podgórskiej (nowe ścieżki i przejazdy rowerowe, wyniesiony przejazd i przejście dla pieszych przy przedszkolu, chodniki, stojaki rowerowe) – BO Gdynia

Usprawnienia rowerowe na ul. Unruga i Podgórskiej (nowe ścieżki i przejazdy rowerowe, wyniesiony przejazd i przejście dla pieszych przy przedszkolu, chodniki, stojaki rowerowe)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Usprawnienia rowerowe na ul. Unruga i Podgórskiej (nowe ścieżki i przejazdy rowerowe, wyniesiony przejazd i przejście dla pieszych przy przedszkolu, chodniki, stojaki rowerowe)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/OBL/0013
Dzielnica
Obłuże
Autor projektu
Wojciech Kukla
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Szereg inwestycji rowerowych przy ulicy Unruga, Podgórskiej, Boisko i Perłowej - m.in. budowa dróg rowerowych, wyniesionego przejazdu rowerowego, chodników, stojaków rowerowych.

Opis:

Wniosek został edytowany przez Lidera Weryfikacji – Wydział Inwestycji dnia 22.06.2023 r. zgodnie z ustaleniami i za zgodą Wnioskodawcy. Z wniosku usunięto niektóre pozycje. Historia edycji wniosku jest zapisana.

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Wspólnie rozpocznijmy działania na rzecz wygodnych połączeń rowerowych na Obłużu!

Projekt dotyczy tworzenia przyjemnej przestrzeni publicznej wzdłuż ulic na Obłużu poprzez wsparcie komunikacji rowerowej. Dzięki temu wspieramy zrównoważoną mobilność miejską – zachęcamy do poruszania się po dzielnicy na rowerze.

Zadania do realizacji w ramach projektu (numery punktów odnoszą się do map z załącznika z mapami):

1. Wyniesienie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. Boisko przy skrzyżowaniu z ul. Unruga (przy Przedszkolu nr 29). Ewentualne przesunięcie płotu przedszkola celem zwiększenia widoczności niechronionych uczestników ruchu na skrzyżowaniu.
Wyniesienie tego przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych odwzorowuje faktyczne pierwszeństwo rowerzystów oraz pieszych przed kierowcami skręcającymi w drogę poprzeczną oraz wyjeżdżającymi z drogi podporządkowanej, dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. (Działka 38, 332, 336, 51, 333, 337, 338, 49)
2. Budowa przejazdu rowerowego w poprzek ul. Unruga na skrzyżowaniu Unruga/Boisko/Podgórska, a także zbudowanie chodnika w miejscu istniejącego przedeptu (między przejściem dla pieszych a kioskiem); odbrukowanie fragmentów chodnika od strony jezdni przy skrzyżowaniu oraz zapewnienie ciągłości połączenia rowerowego w kierunku ul. Podgórskiej.
Dzięki tej inwestycji będzie można dojechać rowerem z osiedli położonych po północnej stronie ulicy Unruga na drogę rowerową po południowej stronie ulicy (między innymi bloki: Unruga 90 oraz 92, Podgórska 2 i 3). Obecnie rowerzyści muszą jeździć nielegalnie po przejściu dla pieszych albo przez sam środek ruchliwego skrzyżowania. Skorzystają także piesi, którzy nie będą musieli chodzić wydeptaną w trawniku ścieżką. (Działka 283, 14, 15, 37, 38, 332)
3. (usunięto)
4. Postawienie stojaków rowerowych koło ul. Podgórskiej 1, 2, Unruga 92 i 51. Skorzystają na nich mieszkańcy okolicznych bloków mieszkalnych, którzy obecnie nie mają do dyspozycji żadnych stojaków rowerowych. Stojaki powinny być ustawione tak, żeby można było łatwo do nich dojechać i nie przeszkadzały w poruszaniu się pieszym (rysunek w załączniku orientacyjny). (Działka 14, 285, 337, 338)
5. Uspokojenie ruchu na ul. Podgórskiej: stworzenie i wdrożenie nowego projektu organizacji ruchu, instalacja elementów uspokajających ruch (np. poduszki berlińskie), wyznaczenie miejsc do parkowania zgodnych ze Standardami Dostępności i Standardami Rowerowymi (Działka 285, 270, 285, 269)
6. (usunięto)
7. Remont fragmentów dróg rowerowych przy przejeździe przez ul. Kuśnierską (działka 404)
8. Poszerzenie chodnika między ul. Kwiatkowskiego a ul. Perłową i wyznaczenie tam ciągu pieszo-rowerowego (działka 547, 807)
9. Uporządkowanie przestrzeni/lepsza widoczność przy Podgórskiej 1 (działka 14, 283, 285)

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.
Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Kosztorys:
1. Zad. 1 – Wyniesione przejście dla pieszych i wyniesiony przejazd rowerowy + odwodnienie (1 szt x 287 500 zł/szt). Cena uwzględnia koszt przebudowy kanalików deszczowych oraz dostosowanie niwelety chodnika i drogi rowerowej po obu stronach jezdni. 287 500,00 zł
2. Zad. 1 – Przesunięcie płotu wraz z rozebraniem ogrodzenia, rozebraniem cokołu, budową nowego cokołu, wywozem gruzu oraz nasadzeniem nowej zieleni 6 000,00 zł
3. Zad. 2 – Budowa przejazdów rowerowych przez ul. Unruga k. Podgórskiej i przez Podgórską k. Unruga – czerwona i biała farba (14 mb x 200 zł/mb) wraz z zaniżeniem lub usunięciem krawężników oraz budową przejazdu przez azyl 25 000,00 zł
4. Zad. 2 – Budowa chodnika w miejscu przedeptu z zachowaniem drzewostanu (między przejściem dla pieszych a kioskiem) (23 mb x 664 zł/mb) 15 272,00 zł
5. Zad. 1 i 2 – Projekt organizacji ruchu (Unruga/Boisko/Podgórska) wraz z realizacją (1 szt x 15 000 zł/szt) 15 000,00 zł
6. Nowy trawnik z siewu w trzech rogach skrzyżowania Boisko/Unruga/Podgórska wraz z projektem i robotami przygotowawczymi 15 000,00 zł
7. Zad. 4 – Ustawienie stojaków rowerowych koło skrzyżowania przy ul. Podgórskiej 1 – po północno-zachodniej stronie skrzyżowania (2 szt x 1050 zł/szt) 2 100,00 zł
8. Zad. 4 – Ustawienie stojaków rowerowych koło bloków: Unruga 92 (2 szt), Podgórska 2 (4 szt), Unruga 51 (2 szt) + geokrata pod stojakami rowerowymi (8 szt x 1050 zł/szt) 8 400,00 zł
9. Zad. 5 – Projekt organizacji ruchu wraz z realizacją (ul. Podgórska) 23 200,00 zł
10. Zad. 7 – Remont fragmentów drogi rowerowej przy przejeździe rowerowym przez ul. Kuśnierską (w tym projekt), albo przynajmniej likwidacja lub wymiana/obniżenie krawężnika/krawężników przy tym przejeździe (2 mb x 1900 zł/mb) 3 800 zł
11. Zad. 8 – Perłowa – poszerzenie chodnika między przejazdem rowerowym przez ul. Kwiatkowskiego a ul. Perłową (zmienna szerokość poszerzenia, 0-0,4 m od Kwiatkowskiego do Perłowej, powyżej 1 m poszerzenia wzdłuż Kwiatkowskiego) i ustanowienie tam ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika z dop. ruchem rowerowym), wraz z projektem organizacji ruchu (50 mb x 550 zł/mb) 35 000,00 zł
12. Zad. 9 – Ustawienie słupków na skrzyżowaniu przy ul. Podgórskiej 1 – po północno-zachodniej (8 szt), południowo-zachodniej (9 szt.) i północno-wschodniej (3 szt) stronie skrzyżowania (20 szt x 213 zł/szt) 4 260,00 zł

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Realizacja wszystkich zadań (wymienione w szczegółowym opisie)440532 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

440532 zł

Mapa Lokalizacji