Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 6 a koroną klifu – BO Gdynia

Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 6 a koroną klifu

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 6 a koroną klifu

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/316
Dzielnica
Babie Doły
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Teren znajduje się między działką należącą do wspólnoty mieszkaniowej Dedala 6, a koroną klifu.

Opis:

Nasadzenie kwiatów i krzewów niskopiennych – wielorocznych oraz ustawienie ławek dla spacerowiczów między ul. Dedala 6, a koroną klifu. Kwietny skwer będzie oddzielony od korony klifu aluminiowym obrzeżem. Wzdłuż skweru zostanie utworzona ścieżka żwirowa dla spacerowiczów. Skwer będzie wyściółkowany grysem ozdobnym lub korą. Ustawione zostaną także śmietniki i dystrybutory woreczków na psie nieczystości. Na całym terenie powstanie nowy trawnik z siewu lub dokonana zostanie renowacja obecnego.

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie projektu 15000
Oczyszczenie gruntu z gruzu (roboty podziemne)10000
Rozplantowanie 4 t ziemi do kształtowania terenu 4 x 550 zł /t2200
Zrywanie darni pod nasadzenia 600 m2x 8 zł4800
Wykonanie ścieżki żwirowej 180zł x 300m254000
Śmietniki 2 x 500 zł1000
Dystrybutory woreczków na psie nieczystości 2 x 600 zł1200
Renowacja trawnika 2000m2 x 7 zł14000
Założenie trawnika z siewu 100 m2 x 15 zł1500
Sadzenie bylin 300 m2 x 38 zł11400
Sadzenie krzewów 300m2 x 5 szt. = 1500 szt. x 20 zł30000
Ściółkowanie korą z geowłóknina 300 m2 x 27 zł 8100

Szacunkowa łączna wartość projektu

169400 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki