Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 4 i 6 a koroną klifu – BO Gdynia

Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 4 i 6 a koroną klifu

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 4 i 6 a koroną klifu

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Krystyna Klimko

ID projektu:

2019/17

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Teren miejski znajduje się między działkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych Dedala 4 i 6 a koroną klifu

Opis:

Na terenie miejskim wzdłuż ul. Dedala 4 i 6 a klifem zostanie założony trawnik z siewu, a na nim zostaną usadowione nasadzenia w gruncie na 80 m2. Po 40 m2 posadzonych w fali za żywopłotem przed budynkiem Dedala 4 i przed budynkiem Dedala 6.

Szacunkowa łączna wartość projektu

9440 zł

Załączniki