Uroczyste otwarcie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej – piknik – BO Gdynia

Uroczyste otwarcie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej – piknik

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Uroczyste otwarcie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej – piknik

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Na terenie Parku Rodzinnego realizowanego z BO 2018, BO 2019 i BO 2020

Opis:

Uroczyste otwarcie Parku Rodzinnego jest szczególną okazją do podziękowania mieszkańcom Gdyni, którzy głosowali przez wiele lat na wspólny cel – czyli rodzinną rekreację i wypoczynek w pobliżu licznych osiedli. Ta część Małego Kacka dotychczas była pod tym względem bardzo zaniedbana. Planujemy piknik na trawie i ławkach, poczęstunek, grillowanie, mały zespół muzyczny na scenie leśnej i rodzinny wypoczynek.
Duży teren Parku z bardzo różnorodnym wyposażeniem, wygłosowanym w kolejnych wygranych Budżetach Obywatelskich od 2018 do 2021 roku, umożliwia wypoczynek i rekreację mieszkańców w każdym wieku.

Kalkulacja kosztów:

Poczęstunek 200 osób x 17,50 3500
Wynajem toalet 4 szt. x 400 1600
Zespół muzyczny 3000
Ubezpieczenie 300
Sprzątanie terenu 1 dzień 1000
Promocja 600

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki