Uporządkowanie zieleni i nasadzenia zimozielone przy Al. Zwycięstwa dla całorocznej ochrony przed emisjami oraz uatrakcyjnienia ciągu pieszo-rowerowego i wjazdu do centrum miasta – BO Gdynia

Uporządkowanie zieleni i nasadzenia zimozielone przy Al. Zwycięstwa dla całorocznej ochrony przed emisjami oraz uatrakcyjnienia ciągu pieszo-rowerowego i wjazdu do centrum miasta

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Uporządkowanie zieleni i nasadzenia zimozielone przy Al. Zwycięstwa dla całorocznej ochrony przed emisjami oraz uatrakcyjnienia ciągu pieszo-rowerowego i wjazdu do centrum miasta

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/RED/0005
Dzielnica
Redłowo
Autor projektu
Hanna Lorkowska-Osicka
E-mail
hannaosicka@o2.pl
Telefon
601 690 464
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Tereny miejskiej zieleni izolacyjnej przy al. Zwycięstwa w Redłowie o dł. 265 m na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Krośnieńskiej po zachodniej stronie ulicy, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej i ciągu pieszo-rowerowego

Opis:

Projekt jest kontynuacją realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 1402 i 1408 stanowiących pasy zieleni izolacyjnej na działkach objętych opracowaniem. Pas zieleni wzdłuż al. Zwycięstwa w Redłowie nasadzony został kilkanaście lat temu przez mieszkańców sąsiedniego osiedla. Od tego czasu wiele roślin obumarło lub jest w złej kondycji, co jest słabą wizytówką dzielnicy i miasta wzdłuż głównej ulicy i nie spełnia przypisanych prawem miejscowym warunków ochrony przed emisjami. Są tu: żywopłot pozostały po byłym ogrodzie działkowym, z krzewów nieatrakcyjnych gatunkowo i niespełniających warunków ochrony w okresie bezlistnym, 2 rzędy świerków pospolitych z licznymi ich ubytkami, obumarłych w całości lub w znacznej części oraz miejsca jeszcze nie obsadzone. Zieleń nie jest pielęgnowana. Suche i obumarłe rośliny stanowią zagrożenie pożarowe dla budynków mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie. Projekt zakłada wycinkę roślin obumarłych i w złej kondycji, dosadzenie drzew i krzewów zimozielonych w miejscu ich braku, wymianę gatunkową żywopłotu, umieszczając naprzemiennie rośliny zimozielone z krzewami kwitnącymi (np. głogami i roślinami istniejącego żywopłotu). W założeniu rośliny efektowne i odporne na warunki miejskie, mrozy, suszę i wahania temperatur, nie wymagające szczególnej pielęgnacji. Gatunki roślin do szczegółowego określenia na etapie projektu realizacyjnego

Etapy realizacji:
– wykonanie projektu przebudowy gatunkowej żywopłotu
– usunięcie roślinności obumarłej i przeznaczonej do wymiany
– sadzenie drzew i krzewów, przesadzanie krzewów
– pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

Założonym efektem jest: poprawa warunków ekologicznych wzdłuż drogi głównej i ciągu pieszo-rowerowego, wzmocnienie całorocznej ochrony przed emisjami, zapobieganie schorzeniom wywoływanym emisjami, z czego korzystać będą wszyscy mieszkańcy Gdyni. Poprawi się też wizerunek wzdłuż głównego wjazdu do miasta, co jest konieczne, gdyż stan obecny jest bardzo nieefektowny.
Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach – szczegółowy opis stanu istniejącego i zakresu prac objętych projektem, wizualizacja, zdjęcia stanu istniejącego.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Projekt gatunkowej przebudowy żywopłotu z inwentaryzacją istniejącej zieleni10000 zł
Wycinka suchych drzew igl. i samosiewów o średn.3-14 cm 26szt x170 zł/szt.4420 zł
Wycinka suchych drzew iglastych do 5 m wysokości 65 szt .x 480 zł/szt.31200 zł
Wywóz odpadów zielonych 10 t x 425 zł/t4250 zł
Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami 520 m2 x 54 zł/m228080 zł
Przesadzanie krzewów + podłoże, nawóz 40 szt. x 22 zł/szt.880 zł
Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz 108 szt. x 320 zł/szt.34560 zł
Sadzenie krzewów sredniej wielkości + podłoże, nawóz 48 szt. x 54 zł/szt.2592 zł
sadzenie drzew, podłoże, nawóz, paliki, 3letnia pielęgn. 46 szt. x 2.900 zł/szt.133400 zł
Tablica informujaca, że zadanie zostało zrealizowane z BO2000 zł
Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 15 m3 x 195 zł/m32925 zł
Ściółkowanie 520 m3 x 24 zł/m312480 zł
Trzyletnia pielęgnacja (880+34560+2592+12480) x 30%15153 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

281940 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki