Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy – ul. Okrężna – BO Gdynia

Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy – ul. Okrężna

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy – ul. Okrężna

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/24

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

3 rejony dzielnicy posiadające braki w połączeniu infrastruktury chodnikowej

Opis:

Realizacja układów chodnikowych zgodnych z głównymi trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

320000 zł

Załączniki