Ulica Promienna / Słoneczna / Hodowlana – ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych) Budowa chodnika łączącego Osiedle „Promienne” z ul. Hodowlaną – BO Gdynia

Ulica Promienna / Słoneczna / Hodowlana – ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych) Budowa chodnika łączącego Osiedle „Promienne” z ul. Hodowlaną

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ulica Promienna / Słoneczna / Hodowlana – ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych) Budowa chodnika łączącego Osiedle „Promienne” z ul. Hodowlaną

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Krzysztof Klimaszewski

E-mail: klimek1@gmail.com

Telefon: 603632310

ID projektu:

2015/47

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Zakończenie ul.Promiennej od budynków Promienna 7 i 9 (koniec działki miejskiej 718/246), wzdłuż działki 752/731 (własność SM Bałtyk) do ul. Słonecznej. Szczegóły znajdują się na załączonych mapach.

Opis:

1. Budowa chodnika z kostki wraz z obrzeżami, szerokość 2m x długość 125mb. 2. Budowa schodów wraz z poręczami i podjazdami dla wózków dziecięcych, schody złożone z 3 odcinków o łącznej długości 12mb. Opis projektu całościowego obejmującego ETAP I i ETAP II znajduje się w załączonej prezentacji.

Szacunkowa łączna wartość projektu

110 638,00 zł zł

Kalkulacja kosztów:

1. Chodnik Os.Promienna – ul.Słoneczna / Hodowlana. Wykonanie 1mb chodnika nowego szerokości 2m ograniczonego obrzeżami: 125 mb x 519,18 = 64897,50 2. Schody Os.Promienna – ul.Słoneczna / Hodowlana. Wykonanie 1mb schodów szerokości 2m: 12 mb x 2428,73 = 29144,76 3. Wykonanie projektu chodnika i schodów, przyjęto średnią 15% z sumy 1 i 2 = 16595,74 RAZEM = 110638,00

Załączniki