Uczeń z doświadczeniem migracji w gdyńskiej szkole – warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych. – BO Gdynia

Uczeń z doświadczeniem migracji w gdyńskiej szkole – warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Uczeń z doświadczeniem migracji w gdyńskiej szkole – warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych.

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Joanna Samp-Szulc

E-mail: kontakt@polessa.pl

Telefon: 512192728

ID projektu:

2019/319

Status

Lokalizacja projektu:

Polessa Centrum Języka Polskiego powstała we wrześniu 2016 roku i jest pierwszą szkołą języka polskiego jako obcego w Gdyni. Oferujemy indywidualne i grupowe kursy semestralne, miesięczne i letnie na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferujemy kursy języka ogólnego i specjalistycznego. Skutecznie przygotowujemy do państwowych egzaminów certyfikatowych. Naszym niewątpliwym atutem pozostaje bogata oferta szkoleń dla lektorów, a także dla rad pedagogicznych pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji.

Opis:

Warsztaty zostaną przeprowadzone dla pięciu grup nauczycieli gdyńskich szkół podstawowych z dzielnicy Śródmieście, którzy pracują z klasą wielokulturową i wielojęzyczną. Planuje się przeszkolić 50 nauczycieli (język polski, języki obce, nauczanie wczesnoszkolne, pozostałe przedmioty). Warsztaty planowane są na IX-XII 2019 roku. Projekt spełnia warunki ogólnodostępności, ponieważ dotyczy nauczycieli uczących w klasach wielokulturowych, a także całych zespołów klasowych. Trwałe efekty szkoleń wpłyną na jakość pracy nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, na jakość nauki dzieci cudzoziemskich i powracających, a także na pracę całego zespołu klasowego, a tym samym szkoły.

Warsztaty planowane są jako 6-godzinne intensywne spotkanie podzielone na trzy moduły:
1) W pierwszej części uczestnicy szkolenia poznają aspekty prawne przyjęcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym do gdyńskiej szkoły oraz skuteczne rozwiązania obecne w innych polskich miastach. Uczestnicy omówią sytuację i potrzeby nauczyciela, ucznia i rodzica w kontekście migracji i zastanowią się, jak można usprawnić ich funkcjonowanie w szkole pełnej wyzwań: tolerancja, stereotypy, przemoc, wykluczenie, uprzedzenia, klasa wielokulturowa, inność, akceptacja, empatia, akulturacja, integracja, inkluzja.
2) W drugiej części, metodycznej, uczestnicy będą pracować nad następującymi zagadnieniami: czy język polski jest jeden, czym jest dwujęzyczność i dwupiśmienność, jak określić poziomy językowe uczniów cudzoziemskich, z jakich materiałów korzystać na zajęciach języka polskiego i przedmiotów szkolnych i na czym polega metodyka języka polskiego jako języka edukacji szkolnej.
3) Trzeci moduł, warsztatowy, dotyczyć będzie planowania dydaktycznego w kontekście migracji, uczestnicy poznają przykłady rozwiązań praktycznych, nauczą się trafnie formułować cele językowe i przedmiotowe zajęć w klasie wielokulturowej oraz konstruować ćwiczenia odpowiednie do danego poziomu językowego i skorelowanego z podstawą programową.
To wszystko sprawi, że zarówno szkoły gdyńskie, kadra pedagogiczna, zespoły klasowe i rodzice będą przygotowani do nowej sytuacji wielokulturowej edukacji w języku polskim. Organizatorzy zapewniają wszystkie pomoce i materiały.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki