„TRUDNY JĘZYK POLSKI” Cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz lektorów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego – BO Gdynia

„TRUDNY JĘZYK POLSKI” Cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz lektorów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie „TRUDNY JĘZYK POLSKI” Cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz lektorów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
ORL/0009
Dzielnica
Orłowo
Autor projektu
Tatiana Nowakowska-Szota
E-mail
kompasedukacyjny@gmail.com
Telefon
510272237
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

siedziba firmy

Opis:

TRUDNY JĘZYK POLSKI – szkolenia metodyczne dla nauczycieli oraz lektorów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom edukacyjnym, zapraszamy Państwa na innowacyjne w Trójmieście szkolenia, które kierujemy do nauczycieli, logopedów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji (imigranci, reemigranci).
Uczestnicy szkoleń poznają materiały i programy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, a także rozwiązania praktyczne. W części warsztatowej uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób realizować ciekawe i twórcze zajęcia zgodnie z założeniami glottodydaktyki polonistycznej. Celem KURSU jest nabycie umiejętności planowania i skutecznego przeprowadzenia zajęć w kontekście wielokulturowości edukacji inkluzywnej.
Projekt spełnia warunki ogólnodostępności, ponieważ dotyczy nauczycieli uczących w klasach wielokulturowych, a także całych zespołów klasowych. Trwałe efekty szkoleń wpłyną na jakość pracy nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, na jakość nauki dzieci cudzoziemskich i powracających, a także na pracę całego zespołu klasowego, a tym samym szkoły.
CELE SZKOLEŃ
Głównym celem szkoleń jest pokazanie jak w prosty, a zarazem ciekawy sposób, wprowadzać i utrwalać poszczególne zagadnienia językowe. Szkolenie będzie miało formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę doświadczeń i praktycznych pomysłów, jak radzić sobie z typowymi problemami w nauczaniu jpjo.
Każde spotkanie będzie kończyło się opracowywaniem w grupach materiałów (które posłużą uczestnikom szkolenia jako baza do tworzenia własnych lekcji do wybranych trudniejszych zagadnień jezykowych i gramatycznych) W programie:
 Czy język polski jest jeden?
 Diagnozujemy! – sytuacja i potrzeby dziecka, rodziców i nauczycieli w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego;
 Z czego uczyć? – materiały do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego;
 Jak uczyć? – metodyka i przykłady rozwiązań praktycznych;
 Formułowanie celów zajęć i ćwiczeń;
 Planowanie kursu na dany poziom z uwzględnieniem etapu edukacyjnego, wieku uczniów, korelacja z podstawą programową;
 Dwujęzyczność dzieci i ocena kompetencji językowej;
 Inteligencje wielorakie jako oparcie dla założeń metodycznych: czytanie
i opowiadanie, kształcenie umiejętności plastyczno-technicznych, integracja wybranych treści przyrodniczych;
 Metoda JES-PL;
 Integracja treści kulturowych;
 Wyzwania: tolerancja, stereotypy, przemoc, wykluczenie, uprzedzenia, klasa wielokulturowa, inność, akceptacja, empatia, akulturacja, integracja, inkluzja;
 Pakiety powitalne;
 Przykłady dobrych praktyk – Warszawa, Kraków;
Warsztaty planowane są jako 6-godzinne intensywne spotkanie podzielone na trzy moduły:
1) I MODUŁ :uczestnicy szkolenia poznają aspekty prawne przyjęcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym do gdyńskiej szkoły oraz skuteczne rozwiązania obecne w innych polskich miastach. Uczestnicy omówią sytuację i potrzeby nauczyciela, ucznia i rodzica w kontekście migracji i zastanowią się, jak można usprawnić ich funkcjonowanie w szkole pełnej wyzwań: tolerancja, stereotypy, przemoc, wykluczenie, uprzedzenia, klasa wielokulturowa, inność, akceptacja, empatia, akulturacja, integracja, inkluzja.
2) II MODUŁ: uczestnicy będą pracować nad następującymi zagadnieniami: czy język polski jest jeden, czym jest dwujęzyczność i dwupiśmienność, jak określić poziomy językowe uczniów cudzoziemskich, z jakich materiałów korzystać na zajęciach języka polskiego i przedmiotów szkolnych i na czym polega metodyka języka polskiego jako języka edukacji szkolnej.
3) III Moduł, warsztatowy, dotyczyć będzie planowania dydaktycznego w kontekście migracji, uczestnicy poznają przykłady rozwiązań praktycznych, nauczą się trafnie formułować cele językowe i przedmiotowe zajęć w klasie wielokulturowej oraz konstruować ćwiczenia odpowiednie do danego poziomu językowego i skorelowanego z podstawą programową.
To wszystko sprawi, że zarówno szkoły gdyńskie, kadra pedagogiczna, zespoły klasowe i rodzice będą przygotowani do nowej sytuacji wielokulturowej edukacji w języku polskim.
Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały.

Kalkulacja kosztów:

Trener (3000 zł); Trener (3000 zł); Wynajem lokalu (1500 zł); Materiały szkoleniowe dla 1 grupy (10 osób) (1000 zł); Reklama w mediach (1500 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki