Trasa pieszo-rowerowa z miejscami wypoczynku i rekreacji od Spokojnej (Mały Kack) do wieży widokowej Kolibki (Orłowo). – BO Gdynia

Trasa pieszo-rowerowa z miejscami wypoczynku i rekreacji od Spokojnej (Mały Kack) do wieży widokowej Kolibki (Orłowo).

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Trasa pieszo-rowerowa z miejscami wypoczynku i rekreacji od Spokojnej (Mały Kack) do wieży widokowej Kolibki (Orłowo).

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0079
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Od ul. Spokojnej do wieży widokowej Kolibki

Opis:

Od ul. Spokojnej do osiedli przy ul. Bernadowskiej prowadzi droga ciężkiego transportu na budowy, które będą trwały wiele lat. Dodatkowo znacznie zwiększył się ruch samochodów osobowych z kierunku Sopotu i Gdańska omijających zakorkowaną ul. Wielkopolską.
Równocześnie jest to trasa spacerowo – rowerowa bardzo licznie uczęszczana przez rodziny, matki z wózkami i małymi dziećmi oraz rowerzystów z wielu osiedli mieszkaniowych górnej części Małego Kacka. Konieczne jest utworzenie równoległej, oddalonej od drogi transportowej, trasy (ścieżki) żwirowo-gruntowej zapewniającej bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom.
Proponowana trasa przebiegać będzie przez grunty miejskie (3301, 3226, 3307) – opuszczone działki wcześniej dzierżawione od Miasta. Teren jest częściowo zakrzaczony i zadrzewiony młodymi drzewami (samosiejki). Projekt trasy powinien wkomponować się w istniejący drzewostan, tak aby usunąć jak najmniejszą ilość drzew. Powinien także uwzględniać zróżnicowane ukształtowanie terenu. Szkicowo zaznaczono to na załączniku.
Ze względu na istniejące polany, oczyszczone przez poprzednich użytkowników działek, proponujemy stworzenie na tych wolnych terenach miejsc wypoczynku z ławkami, stołami, wiatami i innymi urządzeniami rekreacyjnymi (możliwa rozbudowa i uzupełnianie w kolejnych latach).
W pobliżu wieży widokowej (dz. 3307) istnieje zarastający stawek (zał. „Stawek” widok z wieży) , przy którym po oczyszczeniu może powstać bardzo atrakcyjne miejsce wypoczynku.
Powstanie tej TRASY uatrakcyjni południowe rejony Gdyni i połączy dzielnice Karwiny, Wielki Kack i Mały Kack z Orłowem i Parkiem Kolibkowskim. Zapewni bezpieczne spacery i wypoczynek w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym Gdynię.

Szacunkowa łączna wartość projektu

866000 zł

Załączniki