Transport i wsparcie dla seniorów (65+) w dotarciu do miejsc użyteczności publicznej – BO Gdynia

Transport i wsparcie dla seniorów (65+) w dotarciu do miejsc użyteczności publicznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Transport i wsparcie dla seniorów (65+) w dotarciu do miejsc użyteczności publicznej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0030
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Opis:

Transport dla seniorów 65 + osób samotnych i schorowanych, poruszających się samodzielnie , wymagających niewielkiego wsparcia, pomocy w dotarciu do urzędu, lekarza, powrocie ze szpitala, świetlicy seniora lub dojeździe do nich. Częstotliwość, maksymalnie 4 x w m-cu. Może być stopniowana w zależności od frekwencji seniorów zwłaszcza w początkowym okresie. Kierowca – opiekun seniora, powinien zaopiekować się osobą przewożoną od jej miejsca zamieszkania do miejsca docelowego np. lekarza, jeśli zachodzi taka potrzeba doprowadzi do gabinetu lekarskiego lub pokoju w UM itd. Kierowca powinien posiadać przeszkolenie w zakresie mobilnego asystenta seniora oraz udzielania pierwszej pomocy. Odpłatność dla seniora – 12 zł, ryczałt za przewóz na terenie miasta Gdyni z punktu A do punktu B, bez względu na ilość przejechanych kilometrów.W przypadku transportu osoby z osobą towarzyszącą jedna osoba dodatkowo podróżuje w cenie, natomiast każda kolejna dodatkowa osoba musiała by dopłacać po 12 zł. Oczekiwanie na seniora do 15 min gratis, natomiast dłuższe płatne 36 zł/h. Osoby korzystające mają nie blokować auta aby nie ograniczać dostępu do takiego środka transportu innym, ani nie wprowadzać zmian w grafiku. Osoba udająca się do lekarza lub urzędu powinna mniej więcej określić czas powrotu jeśli będzie z niego korzystać. To samo dotyczy przejazdu z punktu A do B , ludzie korzystający z tego przywileju nie mogą załatwiać spraw np. w kilku miejscach w jednej cenie. Jeśli będzie możliwość czasowa i kierowca w danym terminie będzie mógł poświęcić więcej czasu na załatwienie np. dwóch spraw w różnych miejscach to opłata powinna być dwukrotna. Proponowana liczba przewozów dziennie, to 20 przewozów. Do dyspozycji transportu potrzebne są co najmniej 2 samochody aby sprostać zadaniu, gdyż potrzeby transportu często nakładają się na podobne lub te same godziny. Usługa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Weryfikacja osób poprzez przeprowadzenie wywiadu telefonicznego, ostateczna ocena przez kierowcę – opiekuna. Przyjmowanie zamówień na usługę poprzez centralę telefoniczną w w/w godzinach oraz posiadanie odpowiednich środków transportu (wskazane auta typu kombi, samochody wysoko i nisko podłogowe w zależności od stopnia schorzenia osoby starszej, możliwość przewożenia balkoniku, kul lub chodzika itp.). Zgłaszanie z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Posiadanie programu do zarządzania i logistyki transportu, pozwalający na ścisła kontrolę ilości przejazdów oraz identyfikację klienta w celu usprawnienia realizacji zamówień.

Kalkulacja kosztów:

Kierowca x 2 – opiekun – 4500 zł m-sc = 9000 zł brutto x 12 m-sc (108000 zł); Pracownik centrali x 1 – 4000 zł m-sc = 4000 zł brutto (48000 zł); Przewozy, 20 przewozów dziennie x średnio 22 dni miesięcznie x 12 miesięcy x 20 zł – koszt dotacji (105600 zł); Materiały marketingowe – rozpowszechnienie informacji o projekcie (2000 zł); Koordynator projektu 500 zł x 12 m - sc (6000 zł); Księgowość 12 x 300 zł (3600 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

273200 zł

Załączniki