Teren po basenach na Polance Redłowskiej – uprzątnięcie i udostępnienie mieszkańcom – BO Gdynia

Teren po basenach na Polance Redłowskiej – uprzątnięcie i udostępnienie mieszkańcom

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Teren po basenach na Polance Redłowskiej – uprzątnięcie i udostępnienie mieszkańcom

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
RED/0020
Dzielnica
Redłowo
Autor projektu
Łukasz Piesiewicz
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

Projekt zakłada uprzątnięcie terenu po basenach przy Polance Redłowskiej – działek, które miasto Gdynia odzyskało po latach sądowego sporu, a które do tej pory, mimo użytkowania ich przez mieszkańców, nie zostały uprzątnięte. Projekt nie zakłada działań niezgodnych z planami m.Gdynia, dotyczącymi powyższych działek – zgodnie z deklaracjami UM Gdynia, te plany nie zostały jeszcze sprecyzowane.

Projekt zakłada:
-uporządkowanie zieleni, zgodnie z oceną Wydziału Ogrodnika Miasta – w szczególności takie uporządkowanie, by nie ograniczać swobodnego poruszanie się po obszarze oraz wyeksponować sam obszar
-usunięcie lub zabezpieczenie niebezpiecznych elementów – wystających z ziemi gałęzi, części roślin po wycince, niebezpiecznych elementów po budowie (także poprzez przykrycie nawiezioną ziemią i niwelację)
-likwidację ogrodzenia (siatkowego i z białej cegły, z pozostawieniem kamiennego murku, na którym jest posadowione ogrodzenie z cegieł)
-udrożnienie wejścia na teren przez schodki ze zdjęcia nr 1 oraz zdjęcia nr 2 (w załącznikach)
-rekultywacja płaskiej części terenu i zasianie na niej łąki kwietnej (zabezpieczenie terenu przed rozjeżdżaniem na czas wzrostu łąki)
-wyeksponowanie trzech drzew iglastych (zdjęcie „trzy drzewa”) towarzyszących basenom od ich powstania
-Sadzenie roślin jednorocznych na obszarze 800 m2
-posadzenie 100 pnączy na skarpie, zakrywających elementy betonowe
-koszenie nieużytków

-na zniwelowanej i rozplantowanej ziemi posianie łąki kwiatowej,
– udział Mieszkańców w sadzeniu pnączy – pomoc zadeklarowało Stowarzyszenie Miasto Wspólne,
Projekt nie zakłada rozbiórki pozostałych elementów budowlanych, rozbiórki betonowych wzmocnień skarpy, czy też niwelację głębokich wykopów. Ma zmierzać tylko i wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa i estetyki tego miejsca w ramach kwoty przewidzianej na zadanie. Należy zaznaczyć, że obecnie teren ten jest ogólnodostępny.

Szacunkowa łączna wartość projektu

280260 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki