Teatrzyki, spotkania autorskie i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze – BO Gdynia

Teatrzyki, spotkania autorskie i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Teatrzyki, spotkania autorskie i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Pogórze
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

W ramach projektu zorganizowanych zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym mających na celu integrację lokalnej społeczności. Wykorzystany zostanie potencjał działającej od kilku lat biblioteki, funkcjonującej w środowisku lokalnym, która stanie się przestrzenią wspólną. Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i dorośli, chcący twórczo spędzić czas. Sześć interaktywnych spotkań teatralnych zagwarantuje rodzinną rozrywkę i przybliży dzieciom świat sztuki; a poruszone w spektaklach tematy pomogą oswoić problemy z którymi najmłodsi spotykają się na co dzień. Cykl zróżnicowanych tematycznie warsztatów kreatywnych (m. in. sensorycznych, plastycznych, naukowych) zapewni dzieciom integrację z innymi, twórczy i intelektualny rozwój. Spotkania autorskie będą okazją do bezpośrednich rozmów ze znanymi pisarzami.

Harmonogram realizacji projektu:

Etap wstępny (styczeń 2022 r.):
Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań
Opracowanie plakatów i ulotek
Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie (Ratusz, Facebook, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy, dzielnice#wgdyni)

I etap projektu (od lutego 2022 r. do czerwca 2022 r.)
3 spotkania teatralne dla dzieci
1 spotkanie autorskie
3 spotkania, warsztaty twórcze dla dzieci (warsztaty naukowo-eksperymentalne, warsztaty plastyczne: florystyczne, trening uważności i koncentracji)

II etap projektu (od września 2022 r. do listopada 2022 r.)
3 spotkania teatralne dla dzieci
1 spotkanie autorskie
3 spotkania, warsztaty twórcze dla dzieci (robotyka z klockami Lego, sensoplastyka, majsterkowanie)

III etap projektu (grudzień 2022 r.)
Zakończenie i rozliczenie projektu

UWAGA:

Budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Kalkulacja kosztów:

Teatrzyki dla dzieci – 6 spotkań (700 zł za spotkanie) 4200
Spotkania autorskie dla dorosłych i młodzieży – 2 spotkania (1450 zł za spotkanie) 2900
Organizacja warsztatów twórczych dla dzieci – 6 spotkań (450 zł za spotkanie) 2700
Promocja i reklama wydarzeń 200

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki