Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze – BO Gdynia

Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/POD/0008
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Justyna Dzikowska
E-mail
justynadzikowskab@gmail.com
Telefon
511039570
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Opis:

W ramach projektu zorganizowanych zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym mających na celu integrację lokalnej społeczności. Odbiorcami projektu są dzieci w wieku szkolnym i rodziny z małymi dziećmi, chcący twórczo spędzić czas; szukający aktywności pozwalających na rozwinięcie zainteresowań w dziedzinach kultury i nauki.

Harmonogram realizacji projektu:

Etap wstępny (styczeń 2023 r.):
Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań
Opracowanie plakatów i ulotek
Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie (m.in. Ratusz, Facebook, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, Fb Rady Dzielnicy Pogórze)

I etap projektu (od lutego 2023 r. do czerwca 2023 r.)
3 spotkania teatralne dla dzieci
6 rodzinnych spotkań rytmiczno-muzycznych dla najmłodszych
3 spotkania naukowe dla dzieci od 5 roku życia
1 warsztaty szycia rodzinnego
4 spotkania LEGO-robotyka
5 spotkań ruchowych dla dzieci

II etap projektu (od września 2023 r. do listopada 2023 r.)
4 spotkania teatralne dla dzieci
6 rodzinnych spotkań rytmiczno-muzycznych dla najmłodszych
3 spotkania naukowe dla dzieci od 5 roku życia
1 warsztaty szycia rodzinnego
2 spotkania LEGO-robotyka
2 spotkania improwizacji teatralnej

III etap projektu (grudzień 2023 r.)
Zakończenie i rozliczenie projektu

UWAGA:

Budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Teatrzyki dla dzeci (7 spotkań)4700 zł
Spotkania rytmiczno-muzyczne - 12 spotkań (250 zł za spotkanie) 3000 zł
Warsztaty naukowe dla dzieci - 6 spotkań (350 zł za spotkanie)2100 zł
Warsztaty szycia rodzinnego - 2 spotkania (500 zł za spotkanie)1000 zł
Warsztaty Lego-robotyka - 6 spotkań (300 zł za spotkanie)1800 zł
Warsztaty improwizacji teatralnej dla dzieci - 2 spotkania (500 zł za spotkanie)1000 zł
Spotkanie ruchowe dla dzieci (joga sensoryczna) - 5 spotkań (250 zł za spotkanie)1250 zł
Promocja150 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

15000 zł

Załączniki