Teatrzyki i planszówki w bibliotece – BO Gdynia

Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
POD/0029
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Aleksandra Trojańczyk
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Filia nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna Gdynia, W. adm. K. Porębskiego 21

Opis:

W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań teatralnych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację rodzin i wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców. Dodatkowo zostaną zakupione gry planszowe, które uatrakcyjnią spędzanie czasu wolnego kreatywnie i rodzinnie. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań biblioteki.
Celem projektu jest zwiększenie oferty kulturalnej w oddalonej od centrum dzielnicy Pogórze. Położenie dzielnicy Pogórze często utrudnia korzystanie z oferty kulturalnej odbywającej się głównie w centrum miasta. Generuje dodatkowe koszty związane z dojazdem oraz wymaga więcej czasu.
Inicjatywa wspiera integrację społeczności lokalnej na różnych poziomach oraz aktywizuje mieszkańców. Wykorzystuje potencjał istniejącej od kilku lat biblioteki, która jest otwarta i przyjazna dla użytkowników. Dodatkowo odbiorcy będą mogli skorzystać z księgozbioru i oferty gier planszowych. Projekt wpisuje się w ideę tworzenia aktywnego społeczeństwa lokalnego, związanego ze swoją dzielnicą i miastem.
Odbiorcami są rodzice z dziećmi, młodzież i dorośli mieszkańcy Dzielnicy Pogórze.
Harmonogram
Etap wstępny (do 15 lutego 2021 r.)
– Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań.
– Opracowanie plakatów i ulotek
– Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkaric6w do udziału
w projekcie (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy).

I etap projektu ( do 15 czerwca 2021 r.)
– 5 spotkań teatralnych dla rodziców z dziećmi/ młodzieży/ dorosłych
– zakup gier planszowych i przygotowanie do udostępniania

II etap projektu (do 3o listopada 2021 r.)
– 4 spotkania teatralne dla rodziców z dziećmi/ młodzieży/ dorosłych

III etap projektu (do 15 grudnia 2021 r.)
– Zakończenie i rozliczenie projektu

UWAGA:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki