TEATR EDUKACYJNY Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych – BO Gdynia

TEATR EDUKACYJNY Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie TEATR EDUKACYJNY Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/244

Status

Lokalizacja projektu:

1. Teatr lub inne miejsce z sceną. 2. Kino lub inne miejsce z możliwością wyświetlenia materiału filmowego. 3. Szkoła/szkoły podstawowe z podwyższonym ryzykiem wykluczenia społecznego przez uczęszczane do niej dzieci.

Opis:

TEATR EDUKACYJNY
Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych oraz innych narzędzi kultury i psychologii. Całość zebrana, uzupełniona i spięta w spójną całość jako:
„Podręcznik uzupełniający luki między szkolną edukacją a rodzicielskim wychowaniem”.

Wprowadzenie przemyślanego materiału edukacyjno-kulturowego, mającego na celu: 1. Wyrównanie ‘’szans’’ dzieci z rodzin DDD, DDA, itp.
2. Poszerzanie rozwoju na różnych płaszczyznach w tym inteligencji emocjonalnej u WSZYSTKICH DZIECI -> którym w mniejszym bądź większym stopni brakuje wsparcia ze strony placówki szkolnej, domu rodzinnego, środowiska. Docelowo przeznaczony dla wszystkich dzieci i młodzieży grupy wiekowej 6-18 lat.
Zaczynając od grupy wiekowej klas 1-3 na której skupimy się w czasie realizacji tego projektu.
Całość realizowana przy wsparciu pedagogów, psychologów i artystów Z TZW. POWOŁANIA, NIE TYLKO DYPLOMEM!
Jako pierwsza przystąpi do projektu szkoła uczęszczana przez dzieci o podwyższonym ryzyku wykluczenia społecznego.*
Na przygotowanie 10 mc. materiału edukacyjnego dla 1-2 placówek szkolnych,* :
Analiz, dopracowania głównego bohatera spektaklu przewodniego oraz pojawiającego się na pierwszych materiałach papierniczych (docelowo tworzących podręcznik)
potrzebne będzie 12-18 mc. przygotowań od chwili zebrania całego zespołu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

90000 zł

Załączniki