TEATR EDUKACYJNY Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych – BO Gdynia

TEATR EDUKACYJNY Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie TEATR EDUKACYJNY Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0063
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

1. Teatr lub inne miejsce z sceną. 2. Kino lub inne miejsce z możliwością wyświetlenia materiału filmowego. 3. Szkoła/szkoły podstawowe z podwyższonym ryzykiem wykluczenia społecznego przez uczęszczane do niej dzieci.

Opis:

TEATR EDUKACYJNY
Autorski -> eksperymentalny -> projekt edukacyjno-wychowawczy w cyklicznej formie: (autorskich) spektakli, (autorskich oraz już dostępnych) filmów krótkometrażowych/pełnometrażowych oraz innych narzędzi kultury i psychologii. Całość zebrana, uzupełniona i spięta w spójną całość jako:
„Podręcznik uzupełniający luki między szkolną edukacją a rodzicielskim wychowaniem”.

Wprowadzenie przemyślanego materiału edukacyjno-kulturowego, mającego na celu: 1. Wyrównanie ‘’szans’’ dzieci z rodzin DDD, DDA, itp.
2. Poszerzanie rozwoju na różnych płaszczyznach w tym inteligencji emocjonalnej u WSZYSTKICH DZIECI -> którym w mniejszym bądź większym stopni brakuje wsparcia ze strony placówki szkolnej, domu rodzinnego, środowiska. Docelowo przeznaczony dla wszystkich dzieci i młodzieży grupy wiekowej 6-18 lat.
Zaczynając od grupy wiekowej klas 1-3 na której skupimy się w czasie realizacji tego projektu.
Całość realizowana przy wsparciu pedagogów, psychologów i artystów Z TZW. POWOŁANIA, NIE TYLKO DYPLOMEM!
Jako pierwsza przystąpi do projektu szkoła uczęszczana przez dzieci o podwyższonym ryzyku wykluczenia społecznego.*
Na przygotowanie 10 mc. materiału edukacyjnego dla 1-2 placówek szkolnych,* :
Analiz, dopracowania głównego bohatera spektaklu przewodniego oraz pojawiającego się na pierwszych materiałach papierniczych (docelowo tworzących podręcznik)
potrzebne będzie 12-18 mc. przygotowań od chwili zebrania całego zespołu.

Kalkulacja kosztów:

Opracowanie problemów, stworzenie i napisanie programu trwającego 9 mc. w tym scenariusza. (6000 zł); Stroje, scenografia, rekwizyty itp. (20000 zł); Obsada teatralna, filmowa ( pomoc reż., aktorzy, charakteryzator, scenograf, kompozytor, pomoc techniczna i inni ). (30000 zł); Wypożyczenie sprzętu technicznego, transport. (3000 zł); Udostępnienie sceny, sali (30000 zł); Przewóz dzieci. (1000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

90000 zł

Załączniki