Szpaler drzew w chodniku, wzdłuż zabudowań przy Pl. Górnośląskim – wymiana chorych okazów oraz dosadzenie nowych – BO Gdynia

Szpaler drzew w chodniku, wzdłuż zabudowań przy Pl. Górnośląskim – wymiana chorych okazów oraz dosadzenie nowych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Szpaler drzew w chodniku, wzdłuż zabudowań przy Pl. Górnośląskim – wymiana chorych okazów oraz dosadzenie nowych

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Franciszek Sierszyński

E-mail: sierszynskif@gmail.com

Telefon: 792328281

ID projektu:

2016/342

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Projekt dotyczy drzew rosnących na chodniku wzdłuż zabudowań przy Pl. Górnośląskim (z pominięciem drzew rosnących na terenie zielonym pośrodku placu); teren jest własnością gminy

Opis:

Projekt polega na zinwentaryzowaniu stanu zdrowia drzew rosnących w chodniku wzdłuż zabudowań pl. Górnośląskiego, wycięciu okazów chorych i zastąpieniu ich nowymi gatunkami. Dodatkowo – uzupełnienie szpaleru drzew poprzez dosadzenie około 10 sztuk.

Szacunkowa łączna wartość projektu

74000 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Przygotowanie terenu - wymiana gruntu pod obsadzenia (20 m3 + karczowanie pni) x 300 zł = 6000,00 zł brutto 2. Sadzenie drzew 20 szt. x 600 zł = 12000,00zł brutto 3. Kraty ochronne 20 kpl. x 2600,00 zł= 52000,00 zł brutto 4. Pielęgnacja 3 letnia nasadzeń 20 szt. x 200 zł = 4000,00 zł brutto RAZEM = 74 000, 00 zł

Załączniki