Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 60 mieszkańców dzielnicy – BO Gdynia

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 60 mieszkańców dzielnicy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 60 mieszkańców dzielnicy

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Rogała Emilia

E-mail: emilia.rogala@op.pl

ID projektu:

2019/273

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Szkoła, przychodnia lub inny budynek użyteczności publicznej w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

Opis:

W Polsce dochodzi do ok. 40 tysięcy nagłych zatrzymań krążenia w ciągu roku. Dziś przeżywalność osób, których to dotyka, na terenie Europy nie przekracza 10 procent. Jeśli jednak świadek zdarzenia podejmie pierwsze działania ratownicze i rozpocznie uciskanie klatki piersiowej, trzykrotnie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań. Skorzystanie z defibrylatora w ciągu pierwszych dwóch minut resuscytacji sprawia, że przeżywalność poszkodowanych wzrasta nawet do 70 proc. Ta potężna różnica to właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy i wiedzieć, jak wygląda pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Ten projekt to szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez wykwalifikowanych ratowników medycznych dla około 60 mieszkańców dzielnicy obejmujący ćwiczenia na fantomach dorosłego człowieka i dziecka oraz użycie defibrylatora AED – pięć tur szkolenia trwającego 3,5 godziny, po 10-12 uczestników każda tura, przeprowadzony np. w pomieszczeniach przychodni lekarskiej.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki