Szkolenie dla mieszkańców z zakresu dostępu do informacji publicznej i działań kontrolujących władzę na poziomie lokalnym (działania typu watchdog) – BO Gdynia

Szkolenie dla mieszkańców z zakresu dostępu do informacji publicznej i działań kontrolujących władzę na poziomie lokalnym (działania typu watchdog)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Szkolenie dla mieszkańców z zakresu dostępu do informacji publicznej i działań kontrolujących władzę na poziomie lokalnym (działania typu watchdog)

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Łukasz Piesiewicz

ID projektu:

2020/37

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Opis:

Szkolenie dla mieszkańców z zakresu dostępu do informacji publicznej i działań kontrolujących władzę i urzędy na poziomie lokalnym (działania typu watchdog). Projekt zakłada szkolenie dla mieszkańców dzielnicy, a także chętnych mieszkańców Gdyni spoza Śródmieścia w zakresie zwiększania przejrzystości działań władz lokalnych. Do szkolenia należy wynająć ekspertów zewnętrznych, niezwiązanych z Urzędem Miasta. Szkolenie ma dotyczyć praktycznego aspektu realizacji prawa do informacji publicznej (czym jest jawność, jakie są jej cele i znaczenie w demokratycznym państwie prawa, wskazówki, jak urzędy powinny realizować prawo do informacji publicznej oraz jak skutecznie to prawo egzekwować) oraz praktycznych aspektów przepisów pozwalających na kontrolę poczynań władz i urzędów lokalnych.
Szkolenie w wymiarze 5 godzin szkoleniowych obejmie 30 mieszkańców (z podziałem na dwie grupy po 15 osób). Przewiduję się możliwość przeprowadzenia szkolenia w wersji on-line. Udział w szkoleniu będzie bezpłatny.

Szacunkowa łączna wartość projektu

5000 zł

Załączniki