Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci klas III szkół podstawowych – BO Gdynia

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci klas III szkół podstawowych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci klas III szkół podstawowych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0024
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Szkoły Podstawowe w Gdyni (klasy III) – ok. 30 placówki

Opis:

Przeprowadzenia warsztatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (RKO i AED) dla uczniów klas III szkół podstawowych w Gdyni (ok. 30 placówek) zakończonych festynem i olimpiadą wiedzy na temat pierwszej pomocy.

Szkolenie ok. 2h / 2 godz. lekcyjne dla grup ok 10-12 os. Program szkolenia dostosowany do grupy wiekowej obejmuje:
• zasady i sposoby wezwania pomocy medycznej
• ćwiczenia ratownicze na fantomie miękkim
• zaznajomienie się z obsługą defibrylatora
• postępowanie przy oparzeniach, skaleczeniach, zwichnięciach, etc.

W ramach warsztatu:
• przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników do pracy domu – wspomaganie przygotowania do olimpiady wiedzy o PP.
• przygotowanie dyplomów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Każdą szkołę reprezentuje wybrany 3-5 os. zespół uczniów klas III.

Organizacja finału konkursu – olimpiady wiedzy w zakresie PP dla zespołów reprezentujących klasy III szkół podstawowych w Gdyni, które brały udział w szkoleniach:
• zapewnienie miejsca
• animacja i oprawa wydarzenia
• program z atrakcjami dla uczestników, w tym konkurs – test wiedzy obejmującego cz. teoretyczną i część praktyczną
• upominki wszystkich dla uczestników / zespołów
• nagrody dla najlepszych.

Kalkulacja kosztów:

Szkolenia warsztatowe z pierwszej pomocy w ok. 30 placówkach oraz dyplomy / zaświadczenia dla uczestników (120 klas x 1000 zł) (120000 zł); Materiały edukjacyjno-szkoleniowe (projekt graficzny + druk dla ok. 3 000 uczniów) (2000 zł); Organizacja wydarzenia obejmującego olimpiadę wiedzową wraz z nagrodami oraz festyn z upominkami dla uczestników i nagrodami dla zwycięzców (15000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

137000 zł

Załączniki