Szkolenia z prowadzenia zajęć oraz wychowania dzieci w dwujęzyczności w dzielnicy Mały Kack – BO Gdynia

Szkolenia z prowadzenia zajęć oraz wychowania dzieci w dwujęzyczności w dzielnicy Mały Kack

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Szkolenia z prowadzenia zajęć oraz wychowania dzieci w dwujęzyczności w dzielnicy Mały Kack

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/MAK/0014
Dzielnica
Mały Kack
Autor projektu
Monika Sawerska
E-mail
monika.sawerska1987@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Sieć centrów sąsiedzkich w Gdyni

Opis:

W ramach projektu, animator, oraz rodzice zostaną wyposażeni we wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne (karty pracy dla dzieci, dostęp do platformy dla animatora, dostępy domowe dla dzieci, scenariusze zajęć, materiały audio-wideo, plakaty, karty obrazkowe, naklejki motywacyjne). Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przełoży się na efektywne kształtowanie i rozwijanie kompetencji lingwistycznych.
W proces wychowania w dwujęzyczności oprócz animatora oraz dzieci, będą włączeni rodzice dziadkowie,krewni, którzy w sposób bierny podczas codziennych zajęć będą kodować z dziećmi poznawane treści. Takie rozwiązanie przyczyni się do skuteczniejszego utrwalenia przez dzieci języka.
Na końcu warto wspomnieć , że projekt spełnia wymogi ogólnodostępności i jest skierowany do wszystkich, nie defaworyzując żadnych grup społecznych i jest dla każdego w tym niepełnosprawnych ( dostępne programy przewidują pomoce dydaktyczne również dla tej grupy).

Powszechna Dwujęzyczność wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Specjalnie programy edukacyjne wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Wynagrodzenie animatora ( 100 zł za godzinę zajęć) 100 zł x 72 godzin zegarowych w r7200 zł
Pomoce dydaktyczne do wychowania w dwujęzyczności ( dla animatora oraz rodziców, dziadków, krewnych) 8000 zł
Szkolenie wdrożeniowe dla animatora z zakresu prowadzenia zabaw z dwujęzyczności ( 8 godzin lekcyjnych)4000 zł
Szkolenie dla rodziców z zakresu wychowania w dwujęzyczności ( 3 godzinne szkolenie)5000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

24200 zł

Załączniki