Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana – BO Gdynia

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
WSM/0014
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Autor projektu
Małgorzata Sulestrowska
E-mail
Msulestrowska@gmail.com
Telefon
696042600
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

sala wynajęta na terenie dzielnicy (np. szkoła)

Opis:

Dzieci i młodzież szkolna ma obecnie w programie naukę zasad pierwszej pomocy. U dorosłych tymczasem ten obszar jest zupełnie nieznany, a obowiązek udzielania pierwszej pomocy spoczywa na każdym z nas. Coraz więcej w naszym otoczeniu defibrylatorów, a ludzie boją się ich używać ponieważ nie wiedzą nawet jak to zrobić.
Przyczyną wysokiej śmiertelności wypadkowej w Polsce nie jest wcale zbyt późny dojazd karetki na miejsce zdarzenia, lecz niewiedza i brak reakcji ze strony świadków zdarzenia. Tymczasem kilka pierwszych minut po wypadku jest kluczowe dla zdrowia i życia poszkodowanego.
5 godzin lekcyjnych szkolenia to możliwość zapoznania chętnych mieszkańców Wzgórza z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy takimi jak:
1. Rozpoznanie sytuacji:
a. czy jest bezpiecznie?
b. co stało się ofierze?
c. jak powinienem się zachować aby nic mi się nie stało?
d. ryzyko zakażenia (maseczki, rękawiczki)
e. jak i kiedy wezwać pomoc?
2. Ocena oddechu poszkodowanego:
a. udrażnianie dróg oddechowych
b. postępowanie z poszkodowanym oddychającym
c. pozycja boczna ustalona
d. omdlenia
3. Postępowanie z poszkodowanym nieoddychającym
a. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) dorosłego
b. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) dziecka pow. 1 r.ż.
c. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) niemowlęcia
4. Defibrylacja
a. zasada działania defibrylatora
b. defibrylacja osoby dorosłej
c. defibrylacja dziecka (pow. 1 r.ż.)
5. Inne stany nagłe/obrażenia i urazy mechaniczne:
atak padaczki i inne napady drgawkowe
zadławienie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych
zawał serca
udar mózgu
zatrucia
udar cieplny
podtopienia
rany i ciała obce
złamania
poparzenia termiczne
porażenie prądem elektrycznym

Szkolenia odbywałyby się w grupach 20 osobowych, projekt przewiduje przeszkolenie 4 grup (każda z grup szkolona przez 2 ratowników medycznych / instruktorów pierwszej pomocy).
Szkolenia odbywałyby się np. w sobotę, w godzinach przedpołudniowych, w wynajętych salach (np. w szkole na terenie dzielnicy), bądź w godzinach popołudniowych w dni powszednie.
W projekcie zawarto również koszt materiałów, które zapewne byłyby potrzebne w celu przeprowadzenia szkolenia, jak również koszt ew. promocji wydarzenia (np. ulotki, plakaty).
Dobrze byłoby, aby szkolenie było przeznaczone dla osób pełnoletnich, ale można również kierować je do osób pow. 12 r.ż. (zakłada się, że w tym wieku dziecko może już efektywnie uciskać klatkę piersiową poszkodowanego.
Kiedy zbierałam podpisy pod projektem, zainteresowanie mieszkańców było ogromne. Praktycznie każda osoba podpisująca listę deklarowała, że chciałaby uczestniczyć w takim szkoleniu.

Kalkulacja kosztów:

4 grupy (20 osób) po 5 godzin lekcyjnych kursu pierwszej pomocy prowadzonego przez ratowników medycznych / instruktorów pierwszej pomocy (250 PLN/h) (5000 zł); materiały informacyjne dot. kursu (ulotki itp.) i ich kolportaż (koszt jednorazowy) (500 zł); materiały opatrunkowe i inne zużywalne (rękawiczki, maseczki) (500 zł); wynajem sali (100 PLN/h) (2000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

8000 zł

Załączniki