System Informacji Miejskiej na Oksywiu- historia, turystyka, rekreacja, codzienność – BO Gdynia

System Informacji Miejskiej na Oksywiu- historia, turystyka, rekreacja, codzienność

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie System Informacji Miejskiej na Oksywiu- historia, turystyka, rekreacja, codzienność

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/226
Dzielnica
Oksywie
E-mail
ANETA.KLOS@INTERIA.PL
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

1. Rondo Bitwy pod Oliwą działka w zasobach gminy 43/2 2. Ul. Arciszewskich / ul Muchowskiego działka w zasobach gminy 396/50 3. Okolice Cmentarza Oksywie Ul. Arciszewskich działka w zasobach gminy 389/51 4. Rondo Bosmańska / Zielona 5. Krzyżówka ul. Dickmana/ ul.Płk.Dąbka działka w zasobach gminy

Opis:

OKSYWIE JEST NAJSTARSZĄ DZIELNICĄ GDYNI CZY JE ZNAMY????

ILU z nas właśnie dziś się dowie, że Kościół św. Michała Archanioła został ufundowany przez Świętopełka w 1224 roku? 

SŁYSZAŁEŚ o ciałopalnych cmentarzyskach pogańskich, Kulturze oksywskiej, grodzisku wczesno średniowiecznym Oksywia?

KIEDY nad Oksywiem czuwała piękna, potężna kamienna figura Matki Boskiej – Stella Maris ok. 8 -9 m. trzymająca w dłoniach żaglowiec, zwrócona twarzą ku Zatoce, oraz monumentalne Mauzoleum Generała Orlicza Dreszera  wykonane z białego piaskowca?

JAK znaleźć: stanowisko obserwacyjne  oraz Północne 28 Baterii Artylerii Stałej, Schrony przeciwlotnicze, dawną stację kolejową Oksywie, warsztaty portowe, zręby stoczni, Formozę, Zespół baterii nadbrzeżnych i fortyfikacji?

KTO potrafi wskazać zabytki Oksywia : Zespół ruralistyczny dawnej wsi Oksywie,
Zespół Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej, Zespól Osadnictwa Podmiejskiego, Osadę rybacką, Ekspedycja towarową, Mały Panteon Marynarki?
GDZIE się znajduje miejsce pochówku ludzi związanych z morzem i Gdynią, historia o nich pamięta: Generał Orlicz- Dreszer, Antoni  Abraham, Benard Chrzanowski, Ks. Antoni Muchowski, Obrońców Kępy Oksywskiej?
CZY znasz pomnik  poświęcony: Bohaterom Westerplatte, Komandora Romanowskiego, Latarni Morskiej, Bitwy pod Oliwą, adm. Andrzeja Karwety, Pamięci Żołnierzom Baterii Canet ,

Jeżeli chociaż na jedno pytanie nie znasz odpowiedzi, to jesteś współautorem projektu,
on jest dla takich jak my.

 

Projekt umożliwi za pomocą zintegrowanego Systemu Informacji Miejskiej zaprojektowanego  specjalnie dla Oksywia złożonego modułowych nośników (mapy, kartusze, tablice informacyjne, kierunkowskazy) łatwo i komunikatywnie wpłynąć na poprawę ładu wizualnego Oksywia oraz wskazać i opisać miejsca godne uwagi.  Nośniki są spójnymi elementami  z różnorodnymi kanałami przekazu informacji miejskiej

 Lokalizacja projektu: 1.Rondo Bitwy pod Oliwą działka w zasobach gminy 43/2 2. Ul. Arciszewskich / ul Muchowskiego działka w zasobach gminy 396/50 3.Okolice Cmentarza Oksywie Ul. Arciszewskich działka w zasobach gminy 389/51 4.Rondo Bosmańska / Zielona 5.Krzyżówka ul.Dickmana/ ul.Płk.Dąbka działka w zasobach gminy

Opis: Założeniem projektu jest wytyczenie oraz opisanie za pomocą tablic informacyjnych, pylonów kierunkowych oraz kartuszy informacyjnych „Trasa zabytków Oksywia”. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości społecznej o walorach turystycznych, rekreacyjnych dzielnicy Oksywie. Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, oraz zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki w obrębie dzielnicy Oksywie.

W załącznikach do projektu (1-4)wskazano opisane w literaturze krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, cmentarze, zabytki archeologiczne: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, relikty działalności gospodarczej, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne oraz działalność wybitnych osobistości i instytucji w obrębie dzielnicy Oksywie. Działanie polega na, opracowaniu, wykonaniu oraz montażu :

A. 2 szt Tablic tematycznych dwustronnych ze stali nierdzewnej (załącznik 5), ze specjalnie przygotowanym planem dzielnicy Oksywie i oznaczeniem „Tu jesteś”. Tablice mają uwzględniać : lokalizację obiektów opisy i fotografie miejsc, które warto zobaczyć w Dzielnicy Oksywie. Forma graficzna oparta na wdrażanym w Gdyni Systemu Identyfikacji Miejskiej SIM Lokalizacja

Ad. 1 Tablica tematyczna nr 1 (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą)

Ad. 2 Tablica tematyczna nr 2 (ul Arciszewskich, Okolice Kościoła św. Michała Archanioła)

B. 3 szt Pylonów kierunkowych (załącznik 5). Ważne by Pylon kierunkowy oprócz miejsc historycznych wskazywał kierunek dojazdu do Hospicjum św Wawrzyńca, Hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”, Plaży. Lokalizacja

Ad.1 Pylon kierunkowy (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą)

Ad.5 Pylon kierunkowy (Krzyżówka ul.Dickmana/ ul.Płk.Dąbka)

Ad.4 Pylon kierunkowy (Rondo ul. Zielona/ ul. Bosmańska) C. Montażu 3 szt kartuszy stojących ze stali nierdzewnej (załącznik 5)zawierających rys historyczny, fotografię archiwalną lub opis wydarzenia zwiany z obiektem lub miejscem. Na kartuszach umieszczone zostaną informacje zapisane alfabetem Braille’a. Forma graficzna oparta na wdrażanym w Gdyni Systemu Identyfikacji Miejskiej SIM Lokalizacja

Ad.2 Zespół Osadnictwa Podmiejskiego Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. Pomorskiego 1196 ul. Muchowskiego/ ul. Arciszewskich

Ad.1 Zespól Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej z zespołem mieszkalnym Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. Pomorskiego 1859 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą Ad.3 Cmentarz przykościelny, z notką o grobach ludzi związanych z morzem i Pomorzem ul. Arciszewskich

Kalkulacja kosztów:

Kartusze stacjonarne (wraz z opracowaniem i montażem) 7.000,00*3 szt=21.000,00 netto Tablice tematyczne z mapą (wraz z opracowaniem i montażem) 17.000,00*3 szt=34.000,00 netto Pylon kierunkowy ( wraz z opracowaniem i montażem)7.000,00*3 szt=21.000,00 Koszt dokumentacji projektowej 30.000,00 netto Ogółem netto: 106.000,00 Ogółem brutto: 130.380,00

Szacunkowa łączna wartość projektu

130380 zł

Załączniki