Stworzenie specjalistycznych pracowni warsztatów rzemieślniczych (manualno-konstruktorskich) – BO Gdynia

Stworzenie specjalistycznych pracowni warsztatów rzemieślniczych (manualno-konstruktorskich)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Stworzenie specjalistycznych pracowni warsztatów rzemieślniczych (manualno-konstruktorskich)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0077
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Przystań Opata Hackiego 33 oraz Przystań Śmidowicza 49

Opis:

1. Adaptacja istniejących przestrzeni na potrzeby warsztatów manualnych przez ich doposażenie w specjalistyczny sprzęt na potrzeby warsztatów stolarskich, tapicerskich i ceramicznych – zakup mebli warsztatowych i kół garncarskich do Przystani Śmidowicza 49, a także elektronarzędzi, narzędzi ręcznych oraz środków ochrony osobistej BHP i materiałów – do obu Przystani.
2. Zapewnienie opieki merytorycznej:
• przeszkolenie dla osób chcących korzystać z wyposażonych warsztatów (w zakresie obsługi elektronarzędzi i BHP). Projekt zakłada, że przeszkolone, pełnoletnie osoby będą mogły korzystać z warsztatu bez pomocy instruktora, po uprzednim umówieniu się, lub w wyznaczonych przez Przystanie godzinach, zgodnie z ich regulaminem. Przewidywana liczba osób do przeszkolenia w obu placówkach łącznie – do 60 osób w ciągu roku.
• organizacja warsztatów tematycznych – stolarskich i tapicerskich bazujących na sprzętach należących do ich uczestników (np. naprawa krzesła) – 1 x po 2 godziny w tygodniu w każdej placówce. [w sumie 4h w tyg.] Instruktorzy z dziedziny stolarstwa lub tapicerstwa – w zależności od potrzeb.
• opieka instruktora w godzinach otwarcia warsztatów meblarskich 4 x po 4 godz. w tygodniu w obu placówkach: 2-3x w tyg. Przystań Śmidowicza 49 + 1-2x w tyg. Opata Hackiego 33. [w sumie 16h w tyg.] Przewidywana liczba uczestników zajęć: Przystań Śmidowicza 49 – do 10 osób, Opata Hackiego 33 – do 3 osób.
3. Organizacja zajęć z ceramiki użytkowej w wymiarze 1 x 3h w tyg., w Przystani Śmidowicza 49. Przewidywana liczba uczestników zajęć: do 6 osób.
4. Organizacja spotkań z rzemieślnikami jako mentorami / instruktorami – cykl spotkań z rzemieślnikami, przedstawicielami ciekawych, lub ginących zawodów; po 4 w każdej z Przystani w ciągu roku. Zajęcia będą organizowane w pomieszczeniach Przystani – poza pomieszczeniami warsztatowymi.
5. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i zorganizowanych zajęć stolarskich, tapicerskich i ceramicznych. Projekt uwzględnia wkład własny mieszkańców w postaci materiałów (np. stare meble, drewno, materiały drewnopochodne, tapicerskie, etc.)
6. Przewiduje się realizację projektu w 2021 r. Po zakończeniu projektu BO wyposażone pracownie będą mogły działać dalej w oparciu o zakupione sprzęty, ale także dzięki osobom, które przechodząc szkolenie i uczestnicząc we wspólnych zajęciach przyczynią się do wypracowania kultury współpracy w warsztatach.
7. Oferta jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców Gdyni. Ważna jest atrakcyjność projektu dla mężczyzn, którzy często czują się pominięci w ofertach zajęć dla mieszkańców, choć z warsztatów będą mogli korzystać wszyscy dorośli.
8. Naprawy, przeróbki i dostosowywanie starych sprzętów do nowych potrzeb będą stanowić zasadniczą część warsztatów. Mieszkańcy będą mogli przynieść swoje meble i materiały i pracować pod okiem instruktorów. Projekt jest odpowiedzią na bardzo ważną potrzebę, jaką jest możliwość realizacji pasji, ale też dokonywania drobnych napraw sprzętów domowych osobom pozbawionym odpowiedniego miejsca i narzędzi.
9. Realizacja tego projektu to szansa na pozytywne ukierunkowanie energii, satysfakcję ze zdobywania i przekazywania wiedzy, rozwój, dawanie i otrzymywanie wsparcia, tworzenie więzi społecznych – międzypokoleniowych i wychodzących poza granice własnego środowiska a wreszcie radość tworzenia i poczucie bycia pożytecznym. Wspólne majsterkowanie to znakomita możliwość integracji dorosłych mieszkańców miasta. Wymiana pomysłów i doświadczeń, wzajemna pomoc i wspólne zainteresowania stanowią doskonałą bazę do tworzenia więzi społecznych opartych na pozytywnym doświadczeniu twórczej i konstruktywnej pracy.
10. Sieć Przystani z jej dostępnością rozumianą jako otwarcie dla wszystkich mieszkańców, ale też filozofią bazowania na aktywności mieszkańców, ich pomysłowości i energii jest idealnym środowiskiem nie tylko do utrzymania aktywności w warsztatach, ale do rozwinięcia i poszerzenia możliwości wspartych przez BO 2020. Działalność warsztatów ma potencjał aby nie tylko zaspokajać potrzeby uczestników zajęć, ale także wspierać aktywność innych mieszkańców przez wykonywanie drobnych prac na rzecz Przystani, np. wykonywanie lub naprawy skrzyń do ogrodu społecznego, pomocy dydaktycznych lub zabawek dla dzieci korzystających z zajęć w Przystaniach, dekoracji okolicznościowych, etc.

Szacunkowa łączna wartość projektu

613670 zł

Załączniki