Stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morskiej oraz przejazdu przez ulicę Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych – BO Gdynia

Stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morskiej oraz przejazdu przez ulicę Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morskiej oraz przejazdu przez ulicę Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/LES/0011
Dzielnica
Leszczynki
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje wyznaczenie lub budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej na Wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych oraz przejazdów na drugą stronę ulicy

Opis:

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Na Morskiej może pojawić się bezpieczna i wygodna droga rowerowa odseparowana od ruchu samochodowego.

Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.

Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Chyloni wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Rozewskiej, Helskiej, czy Swarzewskiej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. Problemem jest również zniszczona nawierzchnia ciągu pieszego na wysokości Świętej Góry. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.

Projekt polega na remoncie istniejącego chodnika (nowa nawierzchnia bitumiczna) i wyznaczeniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od granicy Leszczynek z Chylonią do zabudowań przy Węźle Żołnierzy Wyklętych. Zakładamy, że powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa i chodnik w miejsce zniszczonego ciągu. Kontynuacja drogi rowerowej, zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie weryfikacji wniosku, wykonana zostanie jako zadanie własne miasta (ze środków finansowych z umowy drogowej) Oprócz tego, w ramach projektu do BO, zostanie wyznaczony przejazd rowerowy w poprzek Morskiej tak, by rowerzyści jadący z ul. Władysławskiego mogli legalnie dojechać do istniejącej drogi rowerowej po północnej stronie ul. Morskiej.Przejazd rowerowy połączy też przyszłą drogę rowerową po stronie południowej z obecną drogą rowerową po stronie północnej na ul. Morskiej

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Remont nawierzchni chodnika (148 m x 4m x 150 zł)88800 zł
Budowa przejazdu przez ul. Morską na Węźle Żołnierzy Wyklętych (50 m * 2000 zł)100000 zł
Dokumentacja projektowa przejazdu (20% * koszty budowy)20000 zł
Wyznaczenie drogi rowerowej (linia ciągła, P-23) (148 m x 100 zł)14800 zł
Oznakowanie pionowe20000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

243600 zł

Mapa Lokalizacji