Stworzenie ścieżki rowerowej oraz przejazdów przez ulicę Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych – BO Gdynia

Stworzenie ścieżki rowerowej oraz przejazdów przez ulicę Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Stworzenie ścieżki rowerowej oraz przejazdów przez ulicę Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/LES/0016
Dzielnica
Leszczynki
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje wyznaczenie lub budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej na Wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych oraz przejazdów na drugą stronę ulicy.

Opis:

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Na Morskiej może pojawić się bezpieczna i wygodna droga rowerowa odseparowana od ruchu samochodowego.
Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.
Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Chyloni wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Rozewskiej, Helskiej, czy Swarzewskiej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. Problemem jest również zniszczona nawierzchnia ciągu pieszego na wysokości Świętej Góry. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.
Projekt polega na uzupełnieniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od ulicy Modlińskiej do przejścia dla pieszych na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych. Zakładamy, że powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa w miejsce zniszczonego ciągu pieszo-jezdnego, która nie będzie kolidować z koncepcją przebudowy dróg w tym miejscu.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną (90 mb*1800 zł)162000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

162000 zł

Mapa Lokalizacji