Stworzenie miejsca edukacji ekologicznej w istniejącym Otwartym Ogrodzie Społecznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 – BO Gdynia

Stworzenie miejsca edukacji ekologicznej w istniejącym Otwartym Ogrodzie Społecznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 23

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Stworzenie miejsca edukacji ekologicznej w istniejącym Otwartym Ogrodzie Społecznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 23

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Szkoła Podstawowa nr 23 (SP23) jest zlokalizowana w centrum dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana w Gdyni, w sąsiedztwie pasa nadmorskiego i Rezerwatu Kępa Redłowska. Na terenie szkoły znajduje się duża zielona przestrzeń łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców. Dzięki przychylności władz szkoły (zgoda dyrekcji na projekt) i zaangażowaniu wielu mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pomocy małych lokalnych przedsiębiorców powstał tam Otwarty Ogród Społeczny (https://www.facebook.com/OOSSP23Gdynia). To miejsce idealnie nadaje się do celów edukacji ekologicznej zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców Gdyni.

Opis:

Celem projektu jest stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) w istniejącym Otwartym Ogrodzie Społecznym (OOS) na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni (SP23). Będzie to wielofunkcyjna przestrzeń przeznaczona na: edukację ekologiczną i rekreację dla mieszkańców Gdyni i okolic. Niezwykle istotnym elementem tego projektu jest wspieranie i wytwarzanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację obywatelską, wspólne tworzenie przestrzeni, partycypację oraz szerzenie wiedzy ekologicznej. Do tej pory teren został uprzątnięty, wyczyszczony z niebezpiecznych elementów, przygotowany pod nasadzenia warzyw i owoców. Większość prac zostałą wykonana w ramach wolontariatu przez mieszkańców, harcerzy, Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) oraz społeczność szkolną. W ramach projektu planujemy wykorzystać nieużytki – stare fundamenty, pozostałości po domkach letniskowych znajdujących się niegdyś na zielonym ternie szkolnym. Teraz posłużą one do postawienia szklarni oraz wiat, w których będą możliwe spotkania. Jest to działaniem w duchu ZERO WASTE czyli bez odpadów, dodatkowo znacznie obniża koszty projektu. Niepotrzebne są bowiem ani plany architektoniczne ani wykonanie podmurówek pod obiekty.
Z przestrzeni będą mogli korzystać wszyscy, którzy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu, korzystając z dobrodziejstw ogrodu jak owoce, warzywa czy zioła. To miejsce, gdzie strach przed nieznanym, zastępuje ciekawość i możliwość osobistego doświadczenia rozwiązań ekologicznych dostępnych obecnie na rynku.
Dzięki takim rozwiązaniom umożliwiamy naszym dzieciom prawdziwą edukację poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów, włączając smak, zapach, dotyk. Co najważniejsze obecnie, edukacja na świeżym powietrzu w dużej przestrzeni, umożliwia spotkania nawet w czasach pandemii. Tak bardzo dziś potrzebne.
Na Centrum Edukacji Ekologicznej składają się:
– wiaty do organizowania lekcji, warsztatów, małych eventów (np. urodzinki, spotkania młodych matek), spotkań organizacji pozarządowych, harcerzy, OSP;
– panele słoneczne zamontowane na dachu, zbiorniki na deszczówkę, kompostowniki i kosze na odpady segregowane będą przykładem rozwiązań ekologicznych wykorzystywanych w życiu codziennym;
– edukacyjno-ekologiczne pomoce dydaktyczne, służące do nauki poprzez zabawę. Dzieci poznają inne zastosowanie rzeczy codziennego użytku zapoznając się z filozofią NOWASTE;
– ogród biodynamiczny oraz szklarnia, w których użytkownicy będą mogli zasadzić i pielęgnować własne rośliny, gdzie będzie miała miejsce wymiana i współpraca wielopokoleniowa;
– trasa wolna od przeszkód czyli ścieżki z wodoprzepuszczalnej nawierzchni *mineralno-epoksydowej* umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami samodzielne poruszanie się po terenie ogrodu.
Cała idea powstania CEE polega na promowaniu ekologii oraz włączaniu różnych środowisk w tworzenie, własnoręczne budowanie wspólnej przestrzeni.
Za wnioskowane fundusze będzie możliwe przygotowanie CEE poprzez zakupienie:
– dwóch wiat i impregnatu;
– paneli słonecznych z akumulatorami;
– orynnowania i zbiorników na deszczówkę;
– elementów do wykonania ekologicznych pomocy dydaktycznych;
– ścieżek wykonanych z wodoprzepuszczalnej powierzchni *mineralno-epoksydowej z obrzeżami wraz z przygotowaniem terenu*;
– szklarni ;
– koszy na odpady segregowane oraz kompostowników;
– tablicy informacyjnej na temat dofinansowania wraz z regulaminem CEE;
– paneli drewnianych (*trejaży*) stanowiących częściowe ogrodzenie terenu
– tabliczek informacyjnych pod roślinnością z opisami w języku polskim, angielskim oraz w alfabecie Braille’a;
– *4 ławek z oparciami i podłokietnikami*.
W późniejszym etapie planowane jest także wykorzystanie kodów QR w celu zachęcenia osób bardziej obeznanych internetowo. Daje to możliwość m.in. zapoznania się z właściwościach roślin znajdujących się w OOS.

Kalkulacja kosztów:

Ścieżki na terenie ogrodu *z nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej* (około 120 mb) 60000
2 wiaty, gont, impregnat 18000
Szklarnia (1 szt.) 25000
Panele fotowoltaiczne wraz z akumulatorem i okablowaniem 12000
orynnowania, 2 zbiorników na deszczówkę 2000
Kompostowniki (3 szt.) 3000
Kosze do segregacji śmieci (2 szt.) 4400
Tablica informacyjna (1 szt.) 1500
Pomoce dydaktyczne (pergola z rzeczami domowego użytku, stojak z kolorowych plexi, ścieżka sensoryczna, głuchy telefon rur kanalizacyjnych) 18000
Panele drewniane/trelaże* do ogrodzenia ogrodu (15 szt.) 3300
Tablice informacyjne oraz promocja (oznakowanie roślinności i terenu, ulotki) 5000
*Ławki z oparciami i podłokietnikami (4 szt.)* 8000
obrzeża aluminiowe ścieżek (około 240 mb) 20000
wyrównanie ternu 2000

Szacunkowa łączna wartość projektu

182200 zł

Załączniki