Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów – BO Gdynia

Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Zadrzewiony teren obok ulicy Stolemów w sąsiedztwie placu zabaw i siłowni na powietrzu

Opis:

Czas na kolejny etap zagospodarowywania terenów przy ulicy Stolemów!

Po budowie siłowni na powietrzu i placu zabaw zachęcamy Państwa do wsparcia stworzenia parku rekreacji, czyli zagospodarowania przestrzeni pomiędzy tymi dwoma obiektami. W chwili obecnej siłowni i zacienionemu placowi zabaw towarzyszą chaszcze i nieużytki. Często polegują tam także dziki. Wspólnie to zmieńmy, by Wielki Kack zyskał park rekreacyjny dla całych rodzin.

Projekt zakłada:

– uporządkowanie istniejącej zieleni celem wyeksponowania najcenniejszych okazów drzew. Część roślin to gatunki inwazyjne lub chwasty.
– wykonanie nowych nasadzeń niskiej roślinności.
– wykonanie żwirowej ścieżki łączącej poszczególne części działki
– zakup mebli miejskich (stoły, ławki, kosze na śmieci) w celu tworzenia rekreacyjnej przestrzeni spotkań
– budowę ogrodzenia terenu celem zabezpieczenia parku przed dzikami
– budowę parkowej linii oświetleniowej dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeksponowania estetyki roślinności po zmroku

Dokładną liczbę ławek, stołów i latarni będzie można określić po wykonaniu dokumentacji projektowej.

W całej Gdyni powstają właśnie takie rekreacyjne tereny dla całych rodzin: Park przy ul. Spokojnej w Małym Kacku, polany rekreacyjne na Oksywiu i Babich Dołach wreszcie Park Centralny w Śródmieściu. Chcielibyśmy, aby taka przestrzeń powstała także w naszej dzielnicy. Bardzo ważnym aspektem jest to, że taki park od pierwszych chwil będzie miejscem zadrzewionym, gdzie panuje przyjemny chłód latem. Już popularność placu zabaw pokazała, że tego typu przestrzenie mają wielki potencjał. Chcemy go stopniowo zagospodarowywać dla mieszkańców.

Dzięki tego typu terenom w bezpośredniej bliskości domów mieszkalnych mieszkańcy będą mogli odpocząć, integrować się, jak również poćwiczyć na istniejących już urządzeniach. Ostatnia pandemia pokazała jak ważną kwestią jest dostęp do tego typu otwartych terenów dla wszystkich grup wiekowych. Coraz cieplejsze lata zaś pokazały jak ważna jest możliwość odpoczynku w cieniu starych drzew. Nie chcemy jednak „betonować” tego obszaru. Zakładamy uporządkowanie tego terenu, zaś ingerencję w przyrodę chcielibyśmy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przestrzeń przy Stolemów – dotychczas zaniedbana może służyć mieszkańcom naszej dzielnicy. Dlatego zachęcamy do głosowania na nasz projekt 🙂

Kalkulacja kosztów:

Oświetlenie parkowe – punkt oświetleniowy (10 szt.*1500 zł) 15000
Oświetlenie parkowe – Fundament dla słupów (10 szt. * 625 zł) 6250
Oświetlenie parkowe – Montaż na słupie opraw LED (10 szt. * 3000 zł) 30000
Oświetlenie parkowe – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne (150 mb*230 zł) 34500
Oświetlenie parkowe – Układanie kabli w rowach kablowych (150 mb*92 zł) 13800
Oświetlenie parkowe – Pomiary i czynności sprawdzające 2500
Dokumentacja projektowa – oświetlenie (20% kosztów poz 1-6) 20410
Nowa ścieżka żwirowa – pow. około 360 m2 * 200 zł 72000
Obrzeża aluminiowe przy ścieżkach żwirowych 360 mb * 50 zł 18000
Niskie ogrodzenie terenów zielonych (200 mb * 200 zł) 40000
Ławki (12 szt. * 1500 zł) 18000
Stoły piknikowe (4 szt. * 4500 zł) 18000
Naturalistyczne elementy (głazy narzutowe, konary) 19000
Kosze na śmieci (8 szt. * 1000 zł) 8000
Nasadzenia roślinności niskiej 70000
Utrzymanie roślin (30% ceny materiału roślinnego) 21000
Prace przygotowawcze i projektowe 30000
Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 21600

Szacunkowa łączna wartość projektu

458060 zł

Załączniki