Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie i mała architektura – BO Gdynia

Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie i mała architektura

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie i mała architektura

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/367
Dzielnica
Śródmieście
E-mail
starowiejska@outlook.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

Opis:

Fragment ulicy Antoniego Abrahama między ul.10 lutego a ul. S.Batorego to miejsce specyficzne – zaciszne, a jednocześnie w samym centrum i dodatkowo pełne lokali gastronomicznych. Chcemy, by stało się pierwszą w mieście strefą współdzieloną czy też inaczej – woonerfem, miejscem przyjaznym przede wszystkim pieszym. W związku z uwagami ZDiZ dotyczącymi potrzeby uwzględnienia w kosztorysie remontu instalacji podziemnych, dokonaliśmy znaczących zmian w naszym pierwotnym projekcie. Podstawowe założenie jakiego będzie wymagał zlecający (Zarząd Dróg i Zieleni) od projektanta, to stworzenie na wspomnianym odcinku obszaru przyjaznego pieszym, z kosztem prac nieprzekraczających kwoty 453 890,00. Założenia do projektu: a)wprowadzenie na wspomnianym odcinku (fragment ulicy Antoniego Abrahama między ul. 10 lutego a ul. S.Batorego) strefy zamieszkania b) dążenie do maksymalnego dopuszczalnego prawem zwężenia jezdni do 4,5 m szerokości (Np. poprzez ustawienie na ulicy elementów małej architektury i zieleni. Opcjonalnie wydzielenie jezdni betonowymi słupkami) c)wprowadzenie elementów małej architektury, opcjonalnie, wyznaczenie miejsc parkingowych w liczbie nie większej niż 6, w sposób, który wymusi "meandrowanie" ruchu samochodowego d)zagospodarowanie odzyskanej w wyniku reorganizacji ruchu przestrzeni na zieleń i małą architekturę Wybór projektu, o który będzie oparta realizacja przedsięwzięcia, powinien być skonsultowany z następującymi interesariuszami: przedstawicielami wynajmujących lokale i mieszkańców oraz działającym na rzecz śródmieścia Stowarzyszeniem Starowiejska, z zastrzeżeniem, że w projekcie będą zachowane wyżej wspomniane punkty dot. zmiany organizacji ruchu. Projekt musi spełniać wymogi zawarte w standardach dostępności miasta Gdyni oraz spełniać zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (między innymi dedykowana mała architektura czy oświetlenie).

Kalkulacja kosztów:

Kalkulacja kosztów (orientacyjna). Dokładny podział kosztów powinien zostać określony w projekcie. 1. Prace budowlane polegające na dostosowaniu ulicy do ulicy przyjaznej pieszym. W szczególności naprawa chodników, zagospodarowanie obecnych miejsc postojowych na zieleń i małą architekturę. Koszt orientacyjny prac budowlanych: 125000 2. Mała architektura: w związku z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącym małej architektury dedykowanej do tego miejsca, można podać jedynie jej szacunkowy koszt, biorąc pod uwagę ceny rynkowe i wielkość obszaru inwestycji - 120000 3. Oświetlenie. Likwidacja obecnych 2 słupów oświetleniowych, zastąpienie ich nowym oświetleniem, o słupie światła dostosowanym do wymiarów ulicy, dedykowanym temu fragmentowi ulicy (w zgodzie z zapisami MPZP). Proponujemy oświetlenie wiszące, ale ostateczna decyzja będzie w rękach projektantów. Z uwagi na skomplikowaną strukturę własności sieci oświetleniowej , koszt inwestycji może zostać określony po konsultacjach z właścicielem lamp. Zakładany koszt - 120000 4. Zieleń: Dostosowana do wymogów MPZP i wskazówek ogrodnika miejskiego. Wycena orientacyjna: 63890 Koszty oznakowania: 5000 zł Koszt projektu: 20000 zł Koszt razem - 453 890,00

Szacunkowa łączna wartość projektu

453890 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki