Śródmiejski ogród zabaw – BO Gdynia

Śródmiejski ogród zabaw

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Śródmiejski ogród zabaw

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0027
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Igor Wielebski
E-mail
igorwielebski@gmail.com
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Przy ulicy Szkolnej

Opis:

Założenia projektowe

Śródmiejski ogród zabaw jest z jednej strony placem zabaw, z drugiej alternatywą do placu zabaw w jego klasycznym rozumieniu. To plan przestrzeni ogólnodostępnej ukierunkowanej do tych najmłodszych i tych nieco starszych dzieci, kładący duży nacisk na bliskość przyrody, eksplorację i poznawanie otoczenia. Podstawowym założeniem projektu jest oddziaływanie na wszystkie zmysły przebywających kolorową i pachnącą roślinnością, stosowaniem naturalnych materiałów, obecnością ptaków, a także wspieranie koordynacji ruchowej – m.in. dzięki ściance wspinaczkowej. Z założenia ogranicza się do niezbędnego minimum stosowanie sztucznych materiałów jak stal czy plastik, zamiennie preferując dużą ilość nasadzeń. Projektowana mała architektura powinna w sposób spójny i zrównoważony wpisywać się w otaczającą przestrzeń miejską.

Funkcje ogrodu zabaw

Ogród zabaw uzupełniać będzie bezpośrednio przylegającą infrastrukturę sportową i rekreacyjną tj. boiska wielofunkcyjnego oraz elementów siłowni zewnętrznej, zapewniając miejsce zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Podział na strefy

Na projektowanym obszarze proponuje się umieścić trzy wzajemnie przenikające się strefy o różnym charakterze. Zakłada się poprowadzenie ścieżki komunikacyjnej łączącej strefy np. z nawierzchni typu Hanse Grand lub innej możliwie z naturalnych materiałów.

Strefa placu – to teren z piaskownicą, urządzeniem muzycznym oraz urządzeniem typu “głuchy telefon” lub innym. Wszystkie urządzenia przystępne również dla osób z niepełnosprawnościami. Nawierzchnia całej strefy zostanie wykonana jako utwardzona bezpieczna, w miarę możliwości unikając nawierzchni syntetycznej stosując inne naturalne zamienniki.

Strefa ogrodu – to trawiasta przestrzeń z licznymi krzewami, podniesionymi rabatami, pniami drzew oraz budką dla ptaków i owadów, w układzie zachęcającym do eksploracji, umożliwiającym chowanie się, bieganie wokół jej poszczególnych elementów

Strefa ścianki wspinaczkowej– to teren aktywności dla starszych dzieci. Głównym elementem strefy będzie ścianka wspinaczkowa rozbudowana o zejście linowe oraz drewniany podest. Należy rozważyć rozszerzenie funkcji ściany wspinaczkowej o włączenie istniejącego przylegającego muru oraz istniejących drzew jako naturalnych elementów składowych (w miarę możliwości projektowych, formalnych oraz z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa). Wśród pozostałych elementów strefy jest również np. trasa pieńków do przeskakiwania z jednego na drugi.

Roślinność i mała architektura

Ze względu na aktualny charakter miejsca planuje się nasadzenia krzewów, które poza głównym elementem drugiej strefy pozwolą także pełnić funkcję żywopłotu. Dobór krzewów powinien być możliwie urozmaicony, co zapewni przebywającym większą możliwość poznawania/eksploracji oraz zwiększy atrakcyjność miejsca. Proponuje się stosować krzewy tj. Budleja Dawida, dereń biały, śminowiec wonny, pigwowiec pośredni oraz trawy (źdźbła, kwiatostany), które doskonale posłużą dzieciom do zabawy. Dodatkowym uzupełnieniem strefy ogrodu będzie umieszczenie naturalnego pnia drzewa (najlepiej z korą) mogącego służyć do siadania, chodzenia, przeskakiwania, chowania się itd. Na terenie placu planuje się również posadzenie co najmniej jednego drzewa o ozdobnych owocach (np.jarząb pospolity), które może posłużyć dzieciom do zabawy, a także dawać pokarm dla ptaków i stanowić dodatkowe zacienienie latem.

Ogrodzenie, dostępność i bezpieczeństwo

Projektowany teren zostanie ogrodzony od strony boiska piłkochwytem zapewniającym bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom placu zabaw. Wejście na plac zabaw zostanie wykonane w istniejącym ogrodzeniu przy ulicy Szkolnej. Przewiduje się wykonanie bezpiecznych przejść w projektowanym piłkochwycie umożliwiających wejście na teren boiska. W projektowaniu należy wziąć pod uwagę plany Urzędu Miasta do wykonania połączenia pieszo-rowerowego między ulicami Szkolną i Ofiar Piaśnicy.
Na terenie ogrodu nie mogą wystąpić rośliny trujące oraz cały projekt placu zostanie wykonany zgodnie z normą PN-EN1176 i poddany certyfikacji z Centrum Kontroli Placów Zabaw.

Wielopokoleniowość

Pomimo, że powyższe opisy odnosiły się do dzieci jako podstawowych użytkowników ogrodu zabaw, należy zwrócić uwagę, że miejsce to ze względu na swój charakter będzie atrakcyjne również dla pozostałych grup wiekowych, a możliwość korzystania z niego wykraczać będzie poza godziny zabaw najmłodszych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

267870 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki