Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze. – BO Gdynia

Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/WSM/0009
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Autor projektu
Bogusława Jasek
E-mail
boguslawa.jasek@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Biblioteka Gdynia

Opis:

Planujemy organizację zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana – zarówno słyszących, jak i Głuchych.
Proponujemy działania, które mają na celu stworzenie przestrzeni wzajemnego poznania i wymiany kulturalnej między słyszącymi i Głuchymi.
Celem spotkań jest również uwrażliwienie słyszących na potrzeby osób Głuchych, a także wspomaganie rozwoju językowego najmłodszych poprzez spotkania literackie i językowe.

Planujemy następujące działania:
• Spotkania z PJM i kultura Głuchych – dziesięć spotkań
Spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych nauką podstaw PJM, a także osób Głuchych, chcących podzielić się ze słyszącymi swoim spojrzeniem na świat.

• Spotkania literackie z tłumaczeniem na PJM – cztery spotkania
Wydarzenia dla najmłodszych, w czasie których będziemy łączyć czytanie książek i zabawę. Zajęcia będą prowadzone przez bibliotekarza i/lub surdopedagoga. W trakcie spotkania będzie obecny tłumacz PJM, aby w spotkaniach mogły uczestniczyć również dzieci posługujące się językiem migowym. Dodatkowo dzieci nieznające PJM będą mogły nauczyć się słów i prostych zwrotów w tym języku.

• Zabawy z PJM dla dzieci (8-12 lat) – 4 spotkania
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat. Spotkania dla grupy słyszących i niesłyszących, których celem jest poznanie podstawowych słów i zwrotów z PJM. W czasie spotkań będziemy pracować metodami aktywizującymi.

• Zakup materiałów edukacyjnych pomocnych do przeprowadzenia spotkań.
Planujemy zakup gier planszowych i innych materiałów edukacyjnych, które będą pomocne do przeprowadzenia zajęć zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi. Po zakończeniu projektu pomoce zostaną przekazane Bibliotece Wzgórze i włączone do zbiorów biblioteki.

Spotkanie planujemy w Bibliotece Wzgórze, mieszczącej się w niedostępnym architektonicznie budynku. W przypadku zgłoszenia swojego udziału osób o ograniczonej mobilności przeniesiemy spotkania do dostępnej architektonicznie Biblioteki Wiedzy.

W mediach społecznościowych zostanie utworzona strona projektu. Pozwoli to na lepszą promocję projektu, a także śledzenie przez mieszkańców Gdyni działań projektowych. Strona w SM jest elementem bezkosztowym, dlatego nie umieszczamy jej w budżecie projektu.

Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia tak, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Spotkania z PJM i Kulturą Głuchych - 10 spotkań 6000 zł
Spotkania literackie z tłumaczeniem na PJM dla dzieci (przygotowanie spotkań, prowadzenie spotkań, koszty tłumacza PJM) - 4 spotkania2000 zł
Zabawy z PJM dla dzieci (8-12 lat) (przygotowanie spotkań, prowadzenie spotkania, koszty tłumaczenia na PJM) - 4 spotkania4000 zł
Zakup materiałów edukacyjnych wspomagających naukę polskiego języka migowego dla dzieci i dorosłych. 300 zł
Promocja (materiały drukowane, media społecznościowe, nagrania w PJM)500 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

12800 zł

Załączniki