Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste – BO Gdynia

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań i warsztatów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, działalnością człowieka i jego oddziaływaniem na nie. Celem projektu jest aktywizowanie oraz zintegrowanie mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w różnych grupach wiekowych.

Zadania projektu to:
– zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana,
– aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz zaangażowanie ich w cykl nieodpłatnych spotkań dotyczących zmian, które każdy z nas może wprowadzić, aby wspomóc lokalne zadania dbania o środowisko,
– stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach i warsztatach,
– poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana różnych grup wiekowych.

Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom najczęstszych problemów związanych z klimatem i zmianami klimatycznymi, byciem „eko” oraz takimi zagadnieniami jak zero/less waste czy świadomy konsument. Zakłada on zorganizowanie cyklu spotkań pokazujących m.in. jakie działania można wprowadzić we własnym gospodarstwie domowym czy dzielnicy oraz na co zwracać uwagę podczas zakupów żywności i kosmetyków. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci, podczas których będzie można stworzyć własne kosmetyki oraz nauczyć się, jakie produkty pomogą ograniczyć używanie środków chemicznych w domu. Uczestnicy zajęć praktycznych będą mieli również okazję, aby własnoręcznie założyć domowy ogródek.

Miejscem realizacji projektu będzie Biblioteka Wiedzy, znajdująca się w doskonale skomunikowanej części Wzgórza Św. Maksymiliana. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli lepiej zaznajomić się z biblioteką, którą mają po sąsiedzku oraz przy pomocy jej zbiorów poszerzać wiedzę zdobytą podczas organizowanych w ramach projektu spotkań.
Odbiorcami projektu są dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym z oferty będą mogły skorzystać także osoby
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Harmonogram projektu:

1 etap projektu (luty 2022-czerwiec 2022):
– 3 spotkania dotyczące przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych, świadomego dbania o środowisko, szukania i wprowadzania rozwiązań zero i less waste
– 2 warsztaty

2 etap projektu (wrzesień 2022-listopad 2022):
– 2 spotkania dotyczące przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych, świadomego dbania o środowisko, szukania i wprowadzania rozwiązań zero i less waste,
– 1 warsztaty

Miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141.

Reklama: Informacje o poszczególnych spotkaniach odbywających się w ramach projektu powinny zostać zamieszczone w mediach (Ratusz, Gdynia Kulturalna), strona www biblioteki, strona gdynia.pl, strona www lub Facebook Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Planowane jest również umieszczenie plakatów oraz ulotek informujących
o spotkaniach w miejscach publicznych na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.

Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.
Uwaga: w trakcie realizacji projektu poszczególne etapy harmonogramu mogą ulec przesunięciu.

Kalkulacja kosztów:

Warsztaty – ogród w domu, las w szkle 1*2800 zł 2800
Warsztaty zero/less waste 1*2200 zł 2200
Warsztaty – tworzenie własnych kosmetyków 1*2500 zł 2500
Wykłady, spotkania edukacyjne 5*440 zł 2200
Reklama (plakaty, ulotki) 300

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki