Sport i rekreacja w centrum Pogórza – BO Gdynia

Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Andrzej Wojewoda

E-mail: awojewoda@wss.gda.pl

Telefon: 501590510

ID projektu:

2016/183

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

Opis:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Opracowanie koncepcji i wykonanie: 1. wycinka drzew i krzaków 2. prace ziemne 3. budowa ścieżek żwirowych 4. mała architektura: ławki, śmietniki 5. nasadzenia Wyżej wymienione działania mają umożliwić powstanie na tym terenie w przyszłości: siłowni terenowej, skate parku, toru saneczkowego, strefy wypoczynku i oświetlenia terenu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

208389 zł

Kalkulacja kosztów:

1. opracowanie koncepcji wraz z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem 30 000 zł 2. wycinki, prace ziemne, budowa ścieżek, mała architektura, nasadzenia 178 389 zł

Załączniki