Spinka Orłowska – I etap: plac integracyjny nad potokiem Kolibkowskim, na przedłużeniu ul. Wrocławskiej – BO Gdynia

Spinka Orłowska – I etap: plac integracyjny nad potokiem Kolibkowskim, na przedłużeniu ul. Wrocławskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Spinka Orłowska – I etap: plac integracyjny nad potokiem Kolibkowskim, na przedłużeniu ul. Wrocławskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/173
Dzielnica
Oksywie
E-mail
j.woyciechowska@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

koniec ulicy Wrocławskiej - nad potokiem Kolibkowskim: wyprowadzenie przejścim nad potokiem głównej osi Orłowa Górnego na tereny zielone z placem integracyjnym.

Opis:

Przedmiotem projektu jest integracyjny plac zabaw dla mieszkańców Górnego Orłowa nad zrewitalizowanym potokiem Kolibkowskim: Kilka stanowisk do ćwiczeń lub kilka zabawek dla dzieci, nawierzchnia żwirowa, mostek pieszy łączący ulicę Wrocławską z placem. Przestrzeń tego typu pozwoli mieszkańcom spotkać się, buduje wzajemne zaufanie i życzliwość. Umożliwi także bezpieczną zabawę dla okolicznych dzieci. O potrzebie takich przestrzeni świadczą liczne próby dostosowania obszarów ulic do potrzeb dziecięcych zabaw. Plac ten należy traktować jako pierwszy etap szerszego – ogólnomiejskiego projektu połączenia zieloną osią pieszo-rowerową terenów nadmorskich Orłowa z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym I z górnym tarasem Gdyni – rejon ulicy Spokojnej i Karwin. Historyczny pas graniczny zachowany do dziś jako zieleń łącząca pasmo lasów z plażą stanowi niepowtarzalną szansę powiązania spacerowo-rowerowym, oświetlonym ciągiem parkowym morza, lasu I wspomnianych dzielnic. Placyki rekreacyjne, jak zaproponowany projekt, stanowić powinny interesujące punkty odpoczynku na tej trasie.

Kalkulacja kosztów:

1. Plac zabaw, w tym: piaskownica ze stolikiem: 3000,-; huśtawka typu bocianie gniazdo: 8000,-; kosz na odpadki: 800,-; dwie ławeczki z oparciem: 3000,ogrodzenie: 63mb: 8200,-; mata syntetyczna 15 m kw: 6000,-; uporządkowanie terenu i wycinka kolidujących krzewów: 1500,-; 2. Mostek pieszy nad potokiem Kolibkowskim bez wymiany umocnień brzegów ( istnieją tam betonowe płyty umacniające brzegi potoku, nie ma zagrożenia zalewaniem, zlewnia potoku jest niewielka i pomniejszana np. kanalizacją deszczową w ul. Architektów, wody brak). Mostek, czyli przepust rurą fi ok. 100cm w obudowie z gabionów z przejściem żwirowym górą i dojściem z poziomu ulicy Wrocławskiej : 85`000,- 3. Oświetlenie: 2 lampy wysokości ok 3,5m z podłączeniem :17`200,- 4. Dokumentacja projektowa uwzględniająca możliwość rozbudowy o ciąg pieszy wzdłuż potoku i siłownię zewnętrzną: mapa do celów projektowych, plan zagospodarowania terenu, konstrukcja przepustu, operat wodno-prawny, projekt oświetlenia, : 40`000,-

Szacunkowa łączna wartość projektu

172700 zł

Załączniki