Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu – BO Gdynia

Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Obłuże
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Biblioteka Obłuże jest dostępna architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada warunki lokalowe niezbędne do realizacji projektu.

Opis:

W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym, mających na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych.

Celem projektu jest realizacja trzech głównych zadań:
1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw kulturalnych na terenie Obłuża.
2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych i włączenie ich w cykl organizowanych nieodpłatnie zajęć na terenie dzielnicy.
3. Stworzenie poprzez cykl inicjatyw kulturalnych warunków do integracji społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych.

Projekt ma na celu przełamywanie barier wiekowych i społecznych wśród społeczności lokalnej dzielnicy Obłuże, a także zachęca do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajęcia dla różnych grup wiekowych. Wspólne spędzanie czasu oraz twórczy rozwój mieszkańców będzie etapem w realizacji idei aktywnego społeczeństwa lokalnego – odpowiedzialnego za siebie i wrażliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego działania. Dodatkowo miejsce realizacji projektu – Biblioteka Obłuże – umożliwi popularyzację czytelnictwa i dotarcie z ofertą kulturalną biblioteki do większej liczby mieszkańców, a także zmieni jej postrzeganie przez najmłodszych użytkowników, tworząc dobry nawyk jej częstszego odwiedzania.
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy dzielnicy, rodzice z małymi dziećmi, młodzież i dorośli.

Harmonogram:
Projekt zakłada realizację:
– 5 spektakli teatralnych
– 2 spotkań autorskich ze znanymi pisarzami, z tłumaczeniem na PJM

Reklama:
Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach projektu winny być zamieszczone w mediach (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy Obłuże). Dodatkowo powinny być zawieszone w miejscach publicznych na terenie Obłuża (szkoły, przedszkola, wybrane sklepy) plakaty reklamujące projekt i jego poszczególne przedsięwzięcia.

Budżet:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Kalkulacja kosztów:

Cykl przedstawień teatralnych dla dzieci o charakterze wychowawczym i edukacyjnym, 750 zł, 5 spektakli 3750
Spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, autor + moderator spotkania, tłumacz PJM – 3000 zł, 2 spotkania 6000
Reklama 250

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki