Spacerowy Park na skarpie przy ul. Redłowskiej. Uporządkowanie i zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych na terenie zielonym, z zachowaniem walorów przyrodniczych. Etap I – BO Gdynia

Spacerowy Park na skarpie przy ul. Redłowskiej. Uporządkowanie i zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych na terenie zielonym, z zachowaniem walorów przyrodniczych. Etap I

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Spacerowy Park na skarpie przy ul. Redłowskiej. Uporządkowanie i zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych na terenie zielonym, z zachowaniem walorów przyrodniczych. Etap I

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/217
Dzielnica
Redłowo
E-mail
marcixon@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Projekt obejmuje skarpę przy ul. Redłowskiej oraz sąsiadujące z nią tereny zielone. Działki nr: 526, 551, 519, 554, 558, 562 są własnością Gminy Gdynia. Działka nr 527, 559, 555 należy do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W załączniku mapy (2 szt.)

Opis:

1. Wywóz gruzu, kamieni i odpadów zielonych ze skarpy na działkach nr 551 i 519 (cała skarpa);

2. Nasadzenie żywopłotu wzdłuż całego chodnika z uzupełnieniem istniejącego żywopłotu

3. Rozmieszczenie 3 koszy na śmieci, 3 ławek z oparciem, oraz podajnika z torebkami na psie odchody przy istniejącym chodniku wzdłuż Parku Spacerowego.

W kolejnych etapach będziemy montować oświetlenie wzdłuż parku oraz remontować stare schody na skarpie.

Kalkulacja kosztów:

Projekt + mapa: 10000; Wywóz gruzu, kamieni i odpadów zielonych (oczyszczenie skarpy): 1000; Ławka z oparciem (3 szt.): 4500; Kosze na śmieci (3 szt.): 2700;

Przygotowywanie terenu pod obsadzenia 9350; Sadzenie krzewów średniej wielkości: 22 140; Zrywanie darni: 1500; Ściółkowanie z geowłókniną: 6150; Pielęgnacja: 8500;

Szacunkowa łączna wartość projektu

65840 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki