Siłownia zewnętrzna „Pod Chmurką” w pobliżu boiska do piłki nożnej na wysokości budynku Nr 27 przy ul. Hodowlanej i ul. Promiennej. Montaż 3 urządzeń z 6 stanowiskami do ćwiczeń – BO Gdynia

Siłownia zewnętrzna „Pod Chmurką” w pobliżu boiska do piłki nożnej na wysokości budynku Nr 27 przy ul. Hodowlanej i ul. Promiennej. Montaż 3 urządzeń z 6 stanowiskami do ćwiczeń

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Siłownia zewnętrzna „Pod Chmurką” w pobliżu boiska do piłki nożnej na wysokości budynku Nr 27 przy ul. Hodowlanej i ul. Promiennej. Montaż 3 urządzeń z 6 stanowiskami do ćwiczeń

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: krystynawitomino@gmail.com

ID projektu:

2017/129

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Siłownię zewnętrzną proponujemy zlokalizować na działce nr 210 przy lesie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska piłki nożnej, na wysokości budynku Hodowlana 27 i ulicy Promiennej. Działka jest w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk".

Opis:

Siłownia zewnętrzna obejmuje montaż3 urządzeń z 6 stanowiskami do ćwiczeń: orbitrek + biegacz, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, wioślarz + prasa nożna. Usytuowanie urządzeń na powierzchni żwirowo – piaszczystej. Dodatkowe wyposażęnie stanowią ławki – 2 szt, kosz na śmieci – szt.1

Szacunkowa łączna wartość projektu

44500 zł

Kalkulacja kosztów:

Siłownia zewnętrzna obejmuje montaż3 urządzeń z 6 stanowiskami do ćwiczeń: orbitrek + biegacz, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, wioślarz + prasa nożna. Usytuowanie urządzeń na powierzchni żwirowo - piaszczystej. Dodatkowe wyposażęnie stanowią ławki - 2 szt, kosz na śmieci - szt.1

Załączniki