Sieć poideł dla ludzi i zwierząt – BO Gdynia

Sieć poideł dla ludzi i zwierząt

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sieć poideł dla ludzi i zwierząt

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2020/364

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Opis:

LOKALIZACJA: Teren miasta – różne lokalizacje
UZASADNIENIE (Na jaką potrzebę odpowiada propozycja?): Ludzie z braku wody w gorące dni mogą ulegać udarom cieplnym. Zwierzęta miejskie nie mają łatwo dostępnych źródeł wody pitnej.
ODBIORCY: Zwierzęta miejskie – właścicielskie, wolnobytujące i dzikie. Mieszkańcy miasta i turyści – głownie osoby starsze i dzieci.
ZASIĘG: Obszar miasta Gdyni. Punkty, gdzie przebywa dużo ludzi, np. wejście na bulwar miejski, punkty gdzie jest dzikie ptactwo, jeże, wolnobytujące koty.
ISTOTA PROPOZYCJI: Zapewnienie źródła dostępu do wody dla ludzi i zwierząt. Poidła u góry z miska z kranem dla ludzi, poniżej z wystającym pojemnikiem dla psów i kotów, a w otaczającej kratce z wodą dla ptactwa.

Szacunkowa łączna wartość projektu

0 zł

Załączniki