Sieć domków dla ptaków na terenie miasta – BO Gdynia

Sieć domków dla ptaków na terenie miasta

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sieć domków dla ptaków na terenie miasta

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2020/365

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Opis:

LOKALIZACJA: Całe miasto – parki i budynki publiczne
UZASADNIENIE (Na jaką potrzebę odpowiada propozycja?): Stworzenie budek/domków umożliwiających bezpieczne bytowanie ptakom w mieści
ODBIORCY: Ptaki miejskie, mieszkańcy – poprzez zachowania bioróżnorodności
ZASIĘG: Ogólnomiejski
ISTOTA PROPOZYCJI: Zakup i montaż różnego typu budek dla różnych gatunków ptaków w różnych dzielnicach, na terenie parków i na budynkach publicznych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

0 zł

Załączniki