Ścieżka piesza, dydaktyczna na południowym skraju parku na Kamiennej Górze, łącząca ulice: Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego i Mickiewicza – BO Gdynia

Ścieżka piesza, dydaktyczna na południowym skraju parku na Kamiennej Górze, łącząca ulice: Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego i Mickiewicza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ścieżka piesza, dydaktyczna na południowym skraju parku na Kamiennej Górze, łącząca ulice: Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego i Mickiewicza

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0060
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Południowy skraj parku na Kamiennej Górze- połączenie ul. Słowackiego z terenem szkoły nr 51, ulicą Asnyka, parkiem im. Kaczyńskich i ul. Mickiewicza

Opis:

Ścieżka piesza o dł. ok. 515m i nachyleniu podłużnym 6%, poprzecznym 1,5%; nawierzchnia – kostka betonowa na podkładzie ze żwirotłucznia, z obrzeżem i balustradą od strony opadającej skarpy i krawężnikiem oporowym, lub korytkiem od str. skarpy wznoszącej się ponad ścieżką;
Prace ziemne – formowanie zbilansowanych wykopów i nasypów – rewaloryzacja terenu po dawnej cegielni;
Retencja wód – powierzchniowa, przez gęstą szatę roślinną na chłonnym podłożu, lub w zbiornikach podziemnych z odprowadzeniem do sieci kd;
Przebudowa zieleni – wymiana drzewostanu z przewagi topoli na przewagę sosny karłowatej wraz z chłonnym podłożem na skarpach o nachyleniu ok. 50%;
Projekt nie koliduje z pracami prowadzonymi na Kamiennej Górze.
Inwestycja poprawi dostępność Kamiennej Góry.
Dydaktyka polega na obserwacji rozwoju roślinności i zwierząt – owadów i ptaków na skarpach o dużym nachyleniu.

Kalkulacja kosztów:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z projektami geotechnicznymi i robót ziemnych (70000 zł); Roboty ziemne: wykopy i nasypy zbilansowane na miejscu + retencja i kanalizacja deszczowa (260000 zł); Budowa ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej na podkładzie ze żwirotłucznia, z obrzeżem i balustradą oraz krawężnikiem lub korytkiem (380000 zł); Rozbiórka istniejących schodów terenowych (40 mb szer. 2 m) (20000 zł); Gospodarka drzewostanem – wycinki i nasadzenia drzew i krzewów (120000 zł); Przebudowa ogrodzenia wybiegu dla psów (ok 100 mb) (5000 zł); Budowa nowego ogrodzenia szkoły (ok. 300 mb) (50000 zł); Mała architektura: ławki, śmietniki, karmniki i budki lęgowe dla ptaków (20000 zł); Budowa schodów terenowych o szer. 1,5 m, dł. 35 mb (70000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

995000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki