Ścieżka piesza, dydaktyczna na południowym skraju parku na Kamiennej Górze, łącząca ulice: Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego i Mickiewicza – BO Gdynia

Ścieżka piesza, dydaktyczna na południowym skraju parku na Kamiennej Górze, łącząca ulice: Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego i Mickiewicza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ścieżka piesza, dydaktyczna na południowym skraju parku na Kamiennej Górze, łącząca ulice: Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego i Mickiewicza

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/241

Status

Lokalizacja projektu:

Południowy skraj parku na Kamiennej Górze- połączenie ul. Słowackiego z terenem szkoły nr 51, ulicą Asnyka, parkiem im. Kaczyńskich i ul. Mickiewicza

Opis:

Ścieżka piesza o dł. ok. 515m i nachyleniu podłużnym 6%, poprzecznym 1,5%; nawierzchnia – kostka betonowa na podkładzie ze żwirotłucznia, z obrzeżem i balustradą od strony opadającej skarpy i krawężnikiem oporowym, lub korytkiem od str. skarpy wznoszącej się ponad ścieżką;
Prace ziemne – formowanie zbilansowanych wykopów i nasypów – rewaloryzacja terenu po dawnej cegielni;
Retencja wód – powierzchniowa, przez gęstą szatę roślinną na chłonnym podłożu, lub w zbiornikach podziemnych z odprowadzeniem do sieci kd;
Przebudowa zieleni – wymiana drzewostanu z przewagi topoli na przewagę sosny karłowatej wraz z chłonnym podłożem na skarpach o nachyleniu ok. 50%;
Projekt nie koliduje z pracami prowadzonymi na Kamiennej Górze.
Inwestycja poprawi dostępność Kamiennej Góry.
Dydaktyka polega na obserwacji rozwoju roślinności i zwierząt – owadów i ptaków na skarpach o dużym nachyleniu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

995000 zł

Załączniki