Sąsiedzki zieleniec w pobliżu przychodni przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych – BO Gdynia

Sąsiedzki zieleniec w pobliżu przychodni przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sąsiedzki zieleniec w pobliżu przychodni przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Działki Leśne
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Teren zielony znajdujący się za przystankiem autobusowym Warszawska 02, między ulicami Warszawską i Pomorską, między blokami przy ul. Warszawska 24 i Warszawska 28-30, w pobliżu przychodni.

Opis:

Projekt zakłada stworzenie zielonej oazy dla różnych użytkowników poprzez zmodernizowanie istniejącego zieleńca i wyznaczenie stref np. odpoczynku, zabawy, integracji oraz systemu wygodnych ścieżek. Zakładane jest:
– uporządkowanie istniejącej zieleni – cięcia pielęgnacyjne, usunięcie posuszu, samosiejek, połamanych drzew i krzaków, dopasowanie zieleni do nowego układu funkcjonalnego, rekultywacja trawników;
– wykonanie nowych atrakcyjnych nasadzeń – trawy, krzewy kwitnące, byliny;
– mała retencja dla zatrzymania wody na terenie (np. mały ogród deszczowy zwłaszcza w miejscu odprowadzenia wody z dachów garażów przy ul. Pomorskiej)
– likwidacja starych ścieżek (nawierzchni, obrzeży) i wykonanie nowych ścieżek (nowy układ, nowa mineralna nawierzchnia typu HanseGrand wraz z obrzeżami);
– wykonanie nowych schodków dla pokonania różnic terenu;
– wykonanie nowego wejścia na teren – podjazdu od ul. Warszawskiej;
– wyposażenie w elementy małej architektury – renowacja istniejącego trzepaka, nowe ławki, śmietniki, urządzenia zabawowe, budki lęgowe, karmniki dla ptaków;
– odmalowanie tylnej ściany ciągu garażów znajdujących się przy ul. Pomorskiej;

Kalkulacja kosztów:

wykonanie projektu 13500
pielęgnacja przez okres 3 lat, w tym koszt pielęgnacji i utrzymania ogrodu deszczowego 10000
wykonanie nowego wejścia na teren od ul. Warszawskiej (murki oporowe, niwelacja terenu) 7000
rozbiórka istniejących betonowych ścieżek, obrzeży, betonowego klombu, wywóz gruzu i kamieni 8000
wywóz odpadów zielonych 2000
cięcia pielęgnacyjne, usuwanie samosiewów 7000
renowacja trawnika, pow. ok. 1000 m2 7000
sadzenie bylin, traw ozdobnych wraz z przygotowaniem terenu pod obsadzenia, ok. 100 m2 21500
przesadzanie krzewów, ok. 50 szt 1000
wykonanie ogrodu deszczowego, pow. ok. 30 m2 33000
ścieżki z nawierzchni mineralnych (nowy układ), ok. 200 m2 60000
obrzeża betonowe, ok. 200 mb 10000
ławki z oparciem podłokietnikami (8 szt) 12000
kosze na śmieci (4 szt) 6000
niewielkie urządzenia zabawowe w formie toru przeszkód, typu naturalnego 25000
nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami zabawowymi, żwirowa (piaskowa) z obrzeżami, ok. 100 m2 20000
tablica informacyjna o realizacji inwestycji z BO 1000
inne elementy małej architektury (renowacja trzepaka, karmniki dla ptaków) 1200

Szacunkowa łączna wartość projektu

245200 zł

Załączniki