Sąsiedzki ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 6 Gdynia – Karwiny – BO Gdynia

Sąsiedzki ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 6 Gdynia – Karwiny

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sąsiedzki ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 6 Gdynia – Karwiny

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/KAR/0006
Dzielnica
Karwiny
Autor projektu
Danuta Tessar
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Przedszkole nr 6

Opis:

Teren wokół przedszkola pełni obecnie rolę placu zabaw dla dzieci. Istotną część tego obszaru stanowi drzewostan oraz nasadzenia kwiatowe. Jest to teren rozległy mający 4821 m2. Stanowi on nie tylko miejsce zabaw dla dzieci, ale szczególnie w ostatnim czasie jest miejscem integrującym społeczność rodziców.
To rodzice zwrócili naszą uwagę na konieczność stworzenia miejsca zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Miejsca, w którym mogliby bezpiecznie i zarazem aktywnie spędzać czas, pielęgnując i rozwijając kontakty społeczne.
Obszar przeznaczony pod ogród to miejsce o ciekawym ukształtowaniu terenu. Pomimo położenia przy głównym szlaku komunikacyjnym – ulicy Chwaszczyńskiej można tutaj odnaleźć spokój i ukryć się w jego zaciszu. Część, która zostałaby zagospodarowana stanowi około 1000 m2 obecnego terenu.
Ogród może pełnić wielorakie funkcje, które poprzez ten projekt chcielibyśmy osiągnąć. Przede wszystkim ma to być miejsce unikatowe na pewno w dzielnicy. Coraz więcej przestrzeni zagospodarowywanych jest pod place zabaw, parkingi, miejsca kierujące swoją ofertę zazwyczaj do wąskiej grupy odbiorców. Nasz projekt to oferta zarówno dla najmłodszych jak i tych najstarszych. Tych, którzy zarówno cenią sobie spokój i dla tych potrzebujących aktywności i towarzystwa.
Ogród ma stanowić miejsce aktywnego odpoczynku, gdyż nawet bierne przebywanie w nim ma pobudzać i wyzwalać chęć podejmowania działania. Główną ideą ogrodu nie mają być działania hodowlane związane z uprawą warzyw i owoców, ale działania terapeutyczne, relaksacyjne, edukacyjne, twórcze, kulturalne.
Sensoryka to ważny element doświadczania świata, bezpośredniego obcowania z przyrodą, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie każdego dnia. Pobyt w ogrodzie sensorycznym z pewnością wspomaga rozwój, ale również inspiruje do działania. Różnorodność wykorzystanych do jego powstania materiałów i elementów ma wpływać na zmysły węchu, wzroku, dotyku, słuchu oraz smaku, a poprzez to spełniać zadanie relaksacyjne, wpływać na polepszenie stanu psychofizycznego. Zarówno bierny jak
i aktywny kontakt z naturą daje możliwość wyciszenia, poprawy stanu fizycznego, pozwala naładować się pozytywną energią. Z kolei edukacyjne elementy ogrodu mają pomóc w doświadczaniu świata. Poprzez zabawę dają możliwość interakcji z przyrodą, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, zwiększają ciekawość świata, uczą podstaw przyrody i ekologii.
Projekt zakłada zaaranżowanie przestrzeni przy budynku, miedzy innymi tej sąsiadującej i przebiegającej wzdłuż publicznego ciągu dla pieszych. W tym miejscu założona zostałaby długa rabata, którą można by zwiedzać przemieszczając się ścieżkami o niejednolitej fakturze i kształcie. Zróżnicowanie roślin, kwitnących o różnej porze roku podkreśla poprzez kolorystykę zmiany następujące wraz z porami roku, a intensywność bodźców zapachowych stanowi zachętę dla owadów i pozytywnie wpływa na nastrój spacerowiczów. Odpoczynek w takim miejscu to niewątpliwie czysta przyjemność i stymulacja różnych zmysłów. Dlatego też ustawienie w tym miejscu ławeczki ze stolikiem wydaje się rozwiązaniem jak najbardziej uzasadnionym. Przemieszczając się dalej w ogrodzie odkrywamy kolejne możliwości spędzenia czasu, oto rabata kończy się
i przechodzimy w strefę aktywności. Chętni mogą tutaj prowadzić doświadczenia na świeżym powietrzu w zaaranżowanej Ekokuchni, inni poruszając się od stacji do stacji wykonują ćwiczenia zgodnie z instrukcją, odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości psychoruchowych. Wszystko to nadal w otoczeniu rabat, tym razem podwyższonych. Przemieszczając się wzdłuż pasa kwiatów i traw, tudzież warzyw eksplorujemy toczące się w nich życie. Podwyższenie grządki pozwoli na lepszy dostęp do niej nie tylko osoby przemieszczającej się na wózku, ale również aktywnych ogrodników. Po drugiej stronie rabaty, w części bezpośrednio przylegającej do budynku coś dla siebie znajdą amatorzy gier podwórkowych, zarówno tych rozgrywanych zespołowo jak i indywidualnie. Jest to idealne miejsce do rozwijania umiejętności logicznego i taktycznego myślenia, kreatywności oraz współpracy. Wspólne rozgrywki na świeżym powietrzu – dlaczego nie?. W strefie gier wszystko jest możliwe. Miasteczko rowerowe to kolejne miejsce, które oferuje nasz ogród. Gdzie nauczyć się bezpiecznie jeździć na rowerze?. Jak poznać i utrwalić zasady ruchu drogowego?. I w końcu gdzie przygotować się profesjonalnie do egzaminu?. Wszystko to można zrobić właśnie w tym miejscu. Jeżeli jednak chcielibyśmy odpocząć w spokojnym miejscu wystarczy książka, ławeczka,
a może piknik na trawie?. Drewniana wiata usytuowana w drugiej części ogrodu wraz z panelem muzycznym to wymarzone miejsce na organizacje warsztatów, przedstawień czy wykładów. Może stanowić również schronienie przed niespodziewanym deszczem.
To jednak nie wszystkie atrakcje, które są do zaoferowania w ogrodzie. Zainstalowane w różnych miejscach urządzenia: Rury deszczowe, Koło optyczne, Ekokuchnie, Kulodrom, Ściana do malowania, mają za zadanie wzmocnić efekt sensoryczny zjawisk przyrodniczo – fizycznych np. dźwięku, załamywania się światła, odbicia lustrzanego, zjawiska grawitacji, a samodzielne eksperymentowanie pozwoli poznać prawa rządzące przyrodą.
W całym ogrodzie rozmieszczone zostaną ławeczki dla spacerowiczów, budki dla ptaków, hotele dla owadów wykonane podczas wspólnych warsztatów.
Prace niezbędne do uzyskania efektu końcowego to przede wszystkim zniwelowanie różnic architektonicznych, ułatwiających łatwe przemieszczanie się do wydzielonych stref. Wykonanie częściowo nawierzchni z poliuretanu, która stanowić będzie bezpieczną i właściwą powierzchnie do gier takich jak: lustro, szachownica, labirynt, chińczyk oraz miasteczko rowerowe, to jedno ze znacznych przedsięwzięć finansowych przewidzianych w tym projekcie. Kolejnym działaniem jest obsadzenie rabaty głównej
i wykonanie ścieżek o niejednorodnej powierzchni. Ważne w doborze roślin będzie zwrócenie uwagi na ich fakturę, kolorystykę, walory aromatyczne oraz odporność na wysoka temperaturę. Grządki podniesione również obsadzone zostaną kwiatami, tutaj jednak planowane jest dodatkowo zasadzenie drzew ozdobnych oraz warzyw pełniących zarówno funkcje dekoracyjną jak i użyteczną. Całość uzupełnią elementy architektury ogrodowej: drewniana wiata z panelem muzycznym, ławeczki ze stolikiem, urządzenia sensoryczne, śmietnik ekologiczny i tablica informacyjna.
W projekcie uwzględniono elementy ukierunkowane zarówno na swobodną zabawę, jak i celowe działania. Koncepcja ogrodu uwzględnia ideę projektowania uniwersalnego umożliwiając integrację uczestników i aktywizację osób w różnym wieku, i o różnych sprawnościach.
Tak zaplanowany ogród pozwalałby również na prowadzenie warsztatowych działań ekologicznych, kulturalnych zarówno dla przedszkolaków, jak również chętnych starszych mieszkańców. Okoliczne szkoły i przedszkola mogłyby także wykorzystać taką „ Pracownie pod chmurką”.
Wzbogacenie roślinności przyciągnęłoby niewątpliwie szereg owadów i ptaków. Co z kolei pozwoliłoby na prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Rewitalizacja
i wzbogacenie tego miejsca o nowe nasadzenia wpłynie korzystnie na mikroklimat, przyczyni się do ochrony bioróżnorodności.
Wykorzystanie rozmaitych bodźców wpływających na różne zmysły ma działanie terapeutyczne podkreśla uniwersalność projektu. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osobom z dysfunkcjami.
Istotnym faktem, który przemawia za realizacją tego projektu jest ten, iż w naszym otoczeniu brak jest takich miejsc, które pozwalałyby zarówno na relaks, jak również podejmowanie działań, nie tylko związanych z ruchem, ale również pozwalały na wielozmysłowe doznania. Oczywiście można je stworzyć od samych podstaw, warto jest jednak wykorzystać istniejącą już strukturę i rozwinąć ją. Co stanowi mniejszy nakład kosztów. Równocześnie takie miejsce powinno zachęcać do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzy.
Należy również brać pod uwagę konieczność systematycznego dbania oraz zapewnienie właściwej opieki i nadzoru nad tą przestrzenią. Dzięki zaangażowaniu dorosłych
i dzieci jesteśmy w stanie utrzymać ogród w dobrej kondycji. Zorganizować rozmaite działania, zatroszczyć się o rozwój tego miejsca.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Wymiana nawierzchni tarasów na nawierzchnię poliuretanową 210m2 kwota z cennika84000 zł
Ciągi komunikacyjne – kostka brukowa 30m2 kwota z cennika 19500 zł
Gry podwórkowe z masy termoplastycznej :Miasteczko rowerowe ,Lustro ,Szachownica, Tiptop, Guziki, Labirynt, Chińczyk ,Alfabet22600 zł
Ścieżka zdrowia: Stacje ćwiczeń, Slalom, Ślady stóp, Drabinki2450 zł
Urządzenia sensoryczne: Kulodrom, Rury deszczowe, Ekokuchnia, Ściana do malowania, Panel muzyczny, Koło optyczne,55800 zł
Nasadzenia roślinne – byliny, krzewy ozdobne, trawy, podwyższone grządki, wersja rozszerzona z cennika60000 zł
Wiata drewniana 3,5 x 3,5 m10000 zł
Stół betonowy do gry - warcaby z ławkami4200 zł
Kosz eko na śmieci 850 zł
Tablica informacyjna2500 zł
Projekt15000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

276900 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki