Sąsiedzki festyn integracyjny – wyprzedaż garażowa, wspólne sadzenie kwiatów i spotkania integracyjno-edukacyjne przy SP47 na Dąbrowie – BO Gdynia

Sąsiedzki festyn integracyjny – wyprzedaż garażowa, wspólne sadzenie kwiatów i spotkania integracyjno-edukacyjne przy SP47 na Dąbrowie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sąsiedzki festyn integracyjny – wyprzedaż garażowa, wspólne sadzenie kwiatów i spotkania integracyjno-edukacyjne przy SP47 na Dąbrowie

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Dąbrowa
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Sale lekcyjne i korytarze Szkoły Podstawowej nr 47, tereny rekreacyjne i dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 47. Wskazane przez Ogrodnika Miejskiego i Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni działki na których mieszkańcy mogą posadzić cebule kwiatowe.

Opis:

Plenerowa impreza integracyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaplanowana na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni będzie się odbywać pod hasłem „Poznaj swojego sąsiada”. Będzie to okazja do spotkań sąsiedzkich i lokalnej integracji. Ma on również odpowiedzieć na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby organizacji festynu ogrodniczego, któremu towarzyszyłoby nasadzenia kwiatów na zieleńcach zlokalizowanych w różnych częściach dzielnicy (po uzgodnieniu z ogrodnikiem miejskim). Cebule kwiatowe zostaną również rozdane wśród mieszkańców w konkursach, aby zasadzili je w swoich ogródkach i w donicach balkonowych.

Częścią festynu byłaby także wyprzedaż garażowa. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności zakłada się możliwość organizacji tego elementu projektu w innym terminie niż pozostałe aktywności.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będą atrakcje i spotkania integracyjno-edukacyjne zorganizowane przez wolontariuszy z dąbrowskich szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy.

Kalkulacja kosztów:

Organizacja wyprzedaży garażowej 4000
Organizacja festynu integracyjnego (wraz z ubezpieczeniem) 4000
Zakup cebul kwiatowych 2000

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki