Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie – BO Gdynia

Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Orłowo
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Dziki sad/łąki położone na końcu ul. Technicznej i ul. Wrocławskiej, w rejonie ul. Inżynierskiej w Gdyni Orłowie, za potokiem Kolibkowskim.

Opis:

Chcemy zamienić w unikalną atrakcję pięknie położony teren, który dawniej był łąką do wypasania zwierząt i ogródkami działkowymi. Dzisiaj przylegają do niego ujęcia wody pitnej, ale sama łąka dziczeje i zarasta. Są tutaj także suche, przewrócone drzewa, które mogą stanowić ryzyko pożaru.

Naszym planem jest ochrona i wspieranie wzrostu rosnących już na łące drzew mirabelkowych. Będzie to baza do uzyskania natychmiastowej atrakcyjności tego miejsca.

Tworzenie sadu miejskiego zakłada:
1. Uporządkowanie terenu i urządzenie ścieżek spacerowych z ławkami i koszami na śmieci.
2. Opiekę ogrodnika nad obecnymi już na łące drzewami owocowymi.
3. Nasadzenia nowych drzew – tradycyjnych polskich odmian drzew owocowych (przede wszystkim jabłonie, grusze), które owocują bez potrzeby intensywnego opryskiwania środkami chemicznymi (np. Reneta). Tymczasem podczas współczesnej hodowli przemysłowej, jabłka do czasu dojrzewania są opryskiwane nawet 30-krotnie!

Sad niesie ze sobą ogromny potencjał do wykorzystania w przyszłości! Możliwa będzie promocja Gdyńskiego Sadu w Trójmieście i poza nim, jako unikalnej atrakcji. Szczególnie w okresie owocowania, gdy tworzy się zjawisko tzw. „mirabelkowego raju” wzdłuż drogi na skraju łąki. Girlandy owoców zapraszają wszystkich spacerowiczów do częstowania się owocami wolnymi od oprysków.

Projekt ma duży potencjał do rozwoju w przyszłości. W razie jego powodzenia, sad można powiększać w kierunku południowo-zachodnim. Można także ucywilizować dojścia do niego od ulicy Wrocławskiej i Technicznej. To dodatkowo zwiększy zainteresowanie tym terenem spacerowym.

Projekt złożony przez działaczy Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

(Wyjaśnienie: W przypadku pozycji w kosztorysie związanych z sadzeniem i palikowaniem drzew itp zsumowane zostały w jednym punkcie poszczególne kwoty podane w cenniku BO. W przypadku metrażu ścieżek odległość była zaokrąglana w górę)

Kalkulacja kosztów:

Budowa alejek parkowych (Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron 1,5 m) nawierzchnia ścieżki przepuszczalna np. HANSE GRAND ROBUS 206500
Przycięcie drzew mirabelek – formowanie koron x30 15000
Ustawienie ławek x2 2400
Ustawienie koszy na śmieci x2 1200
Wykonanie dokumentacji projektowej 10000
Nasadzenie drzew owocowych i ich palikowanie x13 27300
Pielęgnacja nowych drzew owocowych oraz przyciętych mirabelek w ciągu 10 lat 30000
Usuwanie samosiewów drzew nieowocowych spośród mirabelek o średnicy pnia od 3 cm do 14 cm x100 16200
Wywóz odpadów zielonych (ścięty chrust i powalone drzewa) 20 t. 6000
Koszenie terenu (10 lat, 2/3 x rok) 20000
Tablica informacyjna 1000

Szacunkowa łączna wartość projektu

335600 zł

Załączniki